مسائل مربوط به زبان فارسی


این تالار گفتگو اختصاص به مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از زبان فارسی و به‌طور کلی قالب راست‌به‌چپ در مودل دارد.

Showing 62 of 62 discussions
وضعیت مباحثه شروع‌کنندهٔ مباحثه آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
3 اوت 2019
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
5
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
3 اوت 2019
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
2
عکس zahra alibabae
zahra alibabae
4 آوریل 2017
عکس alireza ebrahimian
alireza ebrahimian
5
عکس Mohammad Sharifi
Mohammad Sharifi
30 اكتبر 2015
عکس امیر رحمانی
امیر رحمانی
2
عکس milad jafari
milad jafari
11 نوامبر 2018
2
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
18 اكتبر 2018
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
0
عکس حمید اعرابی
حمید اعرابی
20 نوامبر 2017
عکس حمید اعرابی
حمید اعرابی
5
عکس ارسطو رامش
ارسطو رامش
16 اوت 2016
4
عکس hamed j
hamed j
10 ژوئن 2017
2
عکس samin safapoor
samin safapoor
23 آوریل 2017
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس محمدصادق خوشنامی
محمدصادق خوشنامی
24 مارس 2017
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
2 فوریه 2009
عکس amirhossein saeedi
amirhossein saeedi
11
عکس ak hkm
ak hkm
21 ژانویه 2017
0
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
3 اكتبر 2016
1
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
5 سپتامبر 2016
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
2
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
5 سپتامبر 2016
0
عکس hamed banai
hamed banai
6 اوت 2016
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس M.A Keshtkar
M.A Keshtkar
25 ژوئن 2013
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
5
عکس sahla arzanloo
sahla arzanloo
26 نوامبر 2014
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
2
عکس Fuad Hosseini
Fuad Hosseini
21 فوریه 2012
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
6
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
21 فوریه 2015
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس vahid javani
vahid javani
29 ژوئن 2014
عکس ahmad rafiei
ahmad rafiei
1
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
30 آوریل 2015
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
0
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
21 فوریه 2015
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
0
عکس Mojtaba Lashini
Mojtaba Lashini
30 اوت 2014
عکس Mojtaba Lashini
Mojtaba Lashini
0
عکس samin safapoor
samin safapoor
7 مارس 2010
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس mahdis mahdis
mahdis mahdis
12 فوریه 2014
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس ali rezaei
ali rezaei
25 ژوئن 2013
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
7 اكتبر 2013
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
4 اكتبر 2013
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
13 ژوئیه 2013
1
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
2 ژوئیه 2013
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
4
عکس amirhossein kalhor
amirhossein kalhor
25 مارس 2013
عکس amirhossein kalhor
amirhossein kalhor
0
عکس M DN
M DN
16 اكتبر 2011
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
20 مارس 2012
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
8 ژوئیه 2012
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس babak haj azim zanjani
babak haj azim zanjani
28 اكتبر 2012
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس mehdi hoolakian
mehdi hoolakian
20 ژوئیه 2010
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس mahdi y
mahdi y
5 اوت 2012
0
عکس farshad blueco
farshad blueco
7 ژوئن 2012
عکس farshad blueco
farshad blueco
0
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
13 مارس 2012
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
2
عکس amir rezayi
amir rezayi
15 فوریه 2012
0
عکس ali shalforoosh
ali shalforoosh
1 فوریه 2012
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
1
نصب
عکس farzaneh parmis
farzaneh parmis
6 فوریه 2011
عکس fahime ahmadi
fahime ahmadi
1
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
16 مه 2011
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
10 ژانویه 2009
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
9
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
4 آوریل 2011
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
2
عکس bahareh ferdosi
bahareh ferdosi
5 دسامبر 2010
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس حسن مشتاقی
حسن مشتاقی
21 ژوئیه 2009
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
9
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
4 مه 2010
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
11 اكتبر 2009
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
13
عکس نوید حسنی
نوید حسنی
18 مه 2010
عکس نوید حسنی
نوید حسنی
2
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
28 آوریل 2010
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
21 مه 2009
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
5
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
8 دسامبر 2009
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس Deleted user
Deleted user
26 ژوئیه 2009
6
عکس حامد توسلی
حامد توسلی
8 مارس 2009
عکس Mehdi Mirzaie
Mehdi Mirzaie
7
عکس amene h
amene h
23 ژوئن 2009
4
عکس neda NASERVAND
neda NASERVAND
19 مه 2009
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
28 فوریه 2009
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
2 فوریه 2009
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
تست
عکس Morteza Mortazavi
Morteza Mortazavi
1 ژانویه 2009
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1