پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به زبان فارسی

مشکل عجیب در عدم نمایش کلمه درست در سمت شاگرد و مهمان