مسائل مربوط به زبان فارسی


این تالار گفتگو اختصاص به مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از زبان فارسی و به‌طور کلی قالب راست‌به‌چپ در مودل دارد.

List of discussions. Showing 76 of 76 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس نوید حسنی
نوید حسنی
عکس نوید حسنی
نوید حسنی
2
عکس محمدصادق خوشنامی
محمدصادق خوشنامی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس حمید اعرابی
حمید اعرابی
عکس حمید اعرابی
حمید اعرابی
5
عکس حسن مشتاقی
حسن مشتاقی
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
9
عکس حامد توسلی
حامد توسلی
عکس Mehdi Mirzaie
Mehdi Mirzaie
7
عکس ارسطو رامش
ارسطو رامش
4
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
0
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
0
عکس zahra alibabae
zahra alibabae
6
عکس vahid javani
vahid javani
عکس ahmad rafiei
ahmad rafiei
1
عکس Shahram Mirkhani
Shahram Mirkhani
عکس Shahram Mirkhani
Shahram Mirkhani
0
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس sahla arzanloo
sahla arzanloo
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
2
عکس Deleted user
Deleted user
6
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
7
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
2
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
2
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
0
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
1
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
1
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
2
عکس omid hamedi
omid hamedi
5
عکس neda NASERVAND
neda NASERVAND
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
تست
عکس Morteza Mortazavi
Morteza Mortazavi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mojtaba Lashini
Mojtaba Lashini
عکس Mojtaba Lashini
Mojtaba Lashini
0
عکس mohammad reza arayesh
mohammad reza arayesh
عکس mohammad reza arayesh
mohammad reza arayesh
2
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس amirhossein saeedi
amirhossein saeedi
11
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
5
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس Mohammad Sharifi
Mohammad Sharifi
عکس امیر رحمانی
امیر رحمانی
2
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
0
عکس milad jafari
milad jafari
2
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
2
عکس mehdi hoolakian
mehdi hoolakian
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس mahdis mahdis
mahdis mahdis
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس mahdi y
mahdi y
0
عکس Mahdi Sadri
Mahdi Sadri
4
عکس M.A Keshtkar
M.A Keshtkar
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
5
عکس M DN
M DN
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
1
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
2
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
9
عکس Hoda Farazandeh
Hoda Farazandeh
عکس Hoda Farazandeh
Hoda Farazandeh
0
عکس hamed banai
hamed banai
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس hamed j
hamed j
2
عکس hadi shahbazi
hadi shahbazi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس Fuad Hosseini
Fuad Hosseini
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
6
نصب
عکس farzaneh parmis
farzaneh parmis
عکس fahime ahmadi
fahime ahmadi
1
عکس farshad blueco
farshad blueco
عکس farshad blueco
farshad blueco
0
عکس bahareh ferdosi
bahareh ferdosi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس babak haj azim zanjani
babak haj azim zanjani
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Atefeh R
Atefeh R
1
عکس amirhossein kalhor
amirhossein kalhor
عکس amirhossein kalhor
amirhossein kalhor
0
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
2
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس amir rezayi
amir rezayi
0
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
4
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
1
عکس amene h
amene h
4
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
9
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
13
ssl
عکس alireza basiti
alireza basiti
عکس alireza basiti
alireza basiti
0
عکس alireza basiti
alireza basiti
1
عکس ali shalforoosh
ali shalforoosh
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
1
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس ali rezaei
ali rezaei
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس ak hkm
ak hkm
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0