مسائل مربوط به زبان فارسی


این تالار گفتگو اختصاص به مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از زبان فارسی و به‌طور کلی قالب راست‌به‌چپ در مودل دارد.

List of discussions. Showing 76 of 76 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
7
عکس amirhossein kalhor
amirhossein kalhor
عکس amirhossein kalhor
amirhossein kalhor
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
13
نصب
عکس farzaneh parmis
farzaneh parmis
عکس fahime ahmadi
fahime ahmadi
1
عکس ali rezaei
ali rezaei
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس M DN
M DN
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس نوید حسنی
نوید حسنی
عکس نوید حسنی
نوید حسنی
2
عکس hamed j
hamed j
2
عکس zahra alibabae
zahra alibabae
6
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس hamed banai
hamed banai
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس amene h
amene h
4
عکس محمدصادق خوشنامی
محمدصادق خوشنامی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس farshad blueco
farshad blueco
عکس farshad blueco
farshad blueco
0
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس amirhossein saeedi
amirhossein saeedi
11
عکس hadi shahbazi
hadi shahbazi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس mohammad reza arayesh
mohammad reza arayesh
عکس mohammad reza arayesh
mohammad reza arayesh
2
عکس ارسطو رامش
ارسطو رامش
4
عکس Hoda Farazandeh
Hoda Farazandeh
عکس Hoda Farazandeh
Hoda Farazandeh
0
عکس omid hamedi
omid hamedi
5
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس Mahdi Sadri
Mahdi Sadri
4
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
4
عکس حمید اعرابی
حمید اعرابی
عکس حمید اعرابی
حمید اعرابی
5
عکس babak haj azim zanjani
babak haj azim zanjani
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
0
عکس mehdi hoolakian
mehdi hoolakian
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
2
عکس Mojtaba Lashini
Mojtaba Lashini
عکس Mojtaba Lashini
Mojtaba Lashini
0
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس حسن مشتاقی
حسن مشتاقی
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
9
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
5
عکس Deleted user
Deleted user
6
عکس vahid javani
vahid javani
عکس ahmad rafiei
ahmad rafiei
1
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
9
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
1
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
2
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
0
عکس Fuad Hosseini
Fuad Hosseini
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
6
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Atefeh R
Atefeh R
1
عکس bahareh ferdosi
bahareh ferdosi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
2
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
9
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
تست
عکس Morteza Mortazavi
Morteza Mortazavi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس M.A Keshtkar
M.A Keshtkar
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
5
عکس Mohammad Sharifi
Mohammad Sharifi
عکس امیر رحمانی
امیر رحمانی
2
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
2
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
2
عکس ali shalforoosh
ali shalforoosh
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
1
عکس milad jafari
milad jafari
2
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
1
عکس sahla arzanloo
sahla arzanloo
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
2
عکس mahdis mahdis
mahdis mahdis
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس amir rezayi
amir rezayi
0
عکس mahdi y
mahdi y
0
عکس حامد توسلی
حامد توسلی
عکس Mehdi Mirzaie
Mehdi Mirzaie
7
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
0
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
2
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Shahram Mirkhani
Shahram Mirkhani
عکس Shahram Mirkhani
Shahram Mirkhani
0
عکس ak hkm
ak hkm
0
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
0
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس alireza basiti
alireza basiti
1
ssl
عکس alireza basiti
alireza basiti
عکس alireza basiti
alireza basiti
0
عکس neda NASERVAND
neda NASERVAND
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1