پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به زبان فارسی

کار نکردن تقویم فارسی جلالی در مودل های 3.8 , 3.9