NÂNG CẤP MOODLE

Thảo luận về việc nâng cấp và chỉnh sửa Moodle.

List of discussions. Showing 100 of 320 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Nguyen Xuan Viet
Nguyen Xuan Viet
31 Th03 2008
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
12
Hình của Quốc Hùng Nguyễn
Quốc Hùng Nguyễn
22 Th03 2020
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Tuoi Nguyen
Tuoi Nguyen
27 Th03 2020
Hình của Tuoi Nguyen
Tuoi Nguyen
0
Hình của kapla kapla
kapla kapla
10 Th07 2013
Hình của Ninh Huỳnh Văn
Ninh Huỳnh Văn
2
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
13 Th06 2005
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của lộc nguyễn
lộc nguyễn
20 Th08 2014
3
Hình của Lucky Little
Lucky Little
2 Th05 2012
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
18
Hình của Ngọc Sơn Vũ
Ngọc Sơn Vũ
11 Th05 2018
Hình của Le Minh Tuan
Le Minh Tuan
3
Hình của Tran Trung
Tran Trung
16 Th05 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của luu luu
luu luu
27 Th04 2009
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
6
Hình của Dare to win
Dare to win
22 Th01 2010
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
10
Hình của studio mar
studio mar
24 Th09 2009
Hình của Tuan Nguyen Ngoc
Tuan Nguyen Ngoc
10
Hình của ngô anh ny
ngô anh ny
12 Th03 2016
Hình của Hữu Thịnh Lê
Hữu Thịnh Lê
1
Hình của hang nguyen
hang nguyen
28 Th06 2010
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
6
Hình của duong dang
duong dang
9 Th03 2016
Hình của duong dang
duong dang
3
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
3 Th04 2007
Hình của Trung Hiếu Phạm
Trung Hiếu Phạm
12
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
8 Th12 2015
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
0
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
2 Th11 2010
6
Hình của duy hung nguyen
duy hung nguyen
18 Th02 2009
Hình của Gunner Le
Gunner Le
10
Hình của Le Manh Hung
Le Manh Hung
16 Th06 2006
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
11
Hình của xuân thịnh phạm
xuân thịnh phạm
4 Th03 2015
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
6
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
1 Th11 2015
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
2
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
7 Th11 2015
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
0
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
7 Th04 2015
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
2 Th04 2015
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Thanh Duy Vo
Thanh Duy Vo
31 Th03 2015
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của kiki hoho
kiki hoho
24 Th02 2015
Hình của kiki hoho
kiki hoho
4
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
16 Th07 2012
Hình của Minh Nguyễn
Minh Nguyễn
5
Hình của Huy Comf
Huy Comf
8 Th10 2014
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của big son
big son
14 Th07 2014
Hình của Huy Comf
Huy Comf
2
Hình của Huu Phuoc
Huu Phuoc
17 Th09 2014
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Hải Châu Ngô
Hải Châu Ngô
8 Th09 2014
Hình của Hải Châu Ngô
Hải Châu Ngô
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
6 Th12 2005
Hình của Viet Nam
Viet Nam
17
Hình của Tuan Kim
Tuan Kim
3 Th06 2009
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của Mậu Minh
Mậu Minh
16 Th04 2011
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
13
Hình của Viet Nga Bui
Viet Nga Bui
13 Th05 2014
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của the hieu
the hieu
6 Th03 2014
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của hang nguyen
hang nguyen
6 Th10 2009
Hình của the hieu
the hieu
7
Hình của duc anh
duc anh
15 Th06 2013
2
Hình của Thế Lê
Thế Lê
19 Th03 2013
Hình của Thế Lê
Thế Lê
0
Hình của văn phước Huỳnh
văn phước Huỳnh
29 Th01 2013
Hình của văn phước Huỳnh
văn phước Huỳnh
0
Hình của mai nguyen
mai nguyen
28 Th01 2013
Hình của Do Ngoc Chung
Do Ngoc Chung
1
Hình của Do Ngoc Chung
Do Ngoc Chung
28 Th01 2013
Hình của Do Ngoc Chung
Do Ngoc Chung
0
Hình của Sanh Huỳnh Diệu
Sanh Huỳnh Diệu
23 Th04 2011
Hình của Quang Vinh Ngụy
Quang Vinh Ngụy
13
Hình của Vũ Khánh Hưng
Vũ Khánh Hưng
5 Th12 2012
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
2
Hình của Phát Lê
Phát Lê
14 Th10 2012
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
1
Hình của Huy Phan
Huy Phan
28 Th11 2012
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
1
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
4 Th12 2012
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
0
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
12 Th11 2012
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
0
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
24 Th09 2012
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
4
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
21 Th09 2012
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
0
Hình của tuan le minh
tuan le minh
21 Th09 2012
Hình của tuan le minh
tuan le minh
0
Hình của Huy Phan
Huy Phan
14 Th08 2012
0
Hình của Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
8 Th08 2012
Hình của Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
0
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
19 Th07 2012
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của sinh vien it
sinh vien it
16 Th07 2012
Hình của sinh vien it
sinh vien it
4
Hình của sinh vien it
sinh vien it
23 Th05 2012
Hình của Tô Cương
Tô Cương
7
Hình của Nguyen Buu Loc
Nguyen Buu Loc
9 Th07 2012
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
9 Th06 2012
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của sinh vien it
sinh vien it
7 Th06 2012
Hình của sinh vien it
sinh vien it
0
Hình của sinh vien it
sinh vien it
2 Th06 2012
Hình của sinh vien it
sinh vien it
0
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
8 Th11 2005
Hình của Toan Nguyen
Toan Nguyen
12
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
24 Th05 2012
Hình của Nguyễn Tuấn Cường
Nguyễn Tuấn Cường
4
Hình của nong thuy
nong thuy
18 Th03 2007
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
5
Hình của Yons Phan
Yons Phan
14 Th01 2009
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
7
Hình của wayne wong
wayne wong
13 Th05 2012
Hình của wayne wong
wayne wong
0
Hình của phap hoa
phap hoa
6 Th05 2012
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
3
Hình của kk ngoc
kk ngoc
2 Th12 2009
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
11
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
18 Th05 2006
Hình của sinh vien it
sinh vien it
2
Hình của trang le
trang le
17 Th07 2009
Hình của sinh vien it
sinh vien it
7
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
16 Th03 2012
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
0
Hình của hang nguyen
hang nguyen
27 Th11 2009
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
4
Hình của chinh pham
chinh pham
11 Th02 2012
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
4 Th06 2010
Hình của chinh pham
chinh pham
3
Hình của lam dang
lam dang
15 Th04 2010
Hình của chinh pham
chinh pham
4
Hình của keshan phong
keshan phong
6 Th08 2010
Hình của Anh Duc Tran
Anh Duc Tran
23
Hình của thanh tinh do
thanh tinh do
4 Th10 2011
Hình của thanh tinh do
thanh tinh do
0
Hình của Quách Nhị
Quách Nhị
26 Th09 2011
Hình của Quách Nhị
Quách Nhị
0
Hình của Dare to win
Dare to win
31 Th08 2011
Hình của Dare to win
Dare to win
0
Hình của Mạnh Hồ
Mạnh Hồ
22 Th08 2011
Hình của Mạnh Hồ
Mạnh Hồ
0
Hình của Cuong To
Cuong To
7 Th08 2011
Hình của Cuong To
Cuong To
0
Hình của Trần Xuân Lịch
Trần Xuân Lịch
1 Th08 2011
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Hoa Hoang Minh
Hoa Hoang Minh
29 Th07 2011
Hình của Hoa Hoang Minh
Hoa Hoang Minh
2
Hình của Quy Tuan Nguyen
Quy Tuan Nguyen
9 Th06 2010
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
5
Hình của Hoa Hoang Minh
Hoa Hoang Minh
18 Th07 2011
1
Hình của Hieu Hoang
Hieu Hoang
26 Th06 2011
Hình của Hieu Hoang
Hieu Hoang
2
Hình của Nguyễn Xuân Công
Nguyễn Xuân Công
22 Th06 2011
Hình của Nguyễn Xuân Công
Nguyễn Xuân Công
3
Hình của Hà Tấn Cường
Hà Tấn Cường
23 Th05 2011
Hình của Hà Tấn Cường
Hà Tấn Cường
0
Hình của Hà Tấn Cường
Hà Tấn Cường
15 Th05 2011
Hình của Hà Tấn Cường
Hà Tấn Cường
2
Hình của Hà Tuấn Kiệt GV Trường THPT Nguyễn Minh Quang
Hà Tuấn Kiệt GV Trường THPT Nguyễn Minh Quang
10 Th03 2011
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
8
Hình của tran hung huan
tran hung huan
3 Th04 2008
3
Hình của Nguyen Thanh Tam
Nguyen Thanh Tam
22 Th01 2011
Hình của Nguyen Thanh Tam
Nguyen Thanh Tam
0
Hình của hoang huy nguyen
hoang huy nguyen
17 Th11 2010
Hình của hoang huy nguyen
hoang huy nguyen
2
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
2 Th11 2010
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
3
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
7 Th11 2010
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
0
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
28 Th04 2007
Hình của Doi Tran
Doi Tran
3
Hình của hoang huy nguyen
hoang huy nguyen
26 Th10 2010
Hình của hoang huy nguyen
hoang huy nguyen
0
Hình của Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
19 Th10 2010
Hình của Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
0
Hình của nguyễn thị thu hằng nguyễn
nguyễn thị thu hằng nguyễn
22 Th09 2010
Hình của nguyễn thị thu hằng nguyễn
nguyễn thị thu hằng nguyễn
1
Hình của ssss sss
ssss sss
22 Th09 2010
0