NÂNG CẤP MOODLE

Thảo luận về việc nâng cấp và chỉnh sửa Moodle.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 321 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
6
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của hang nguyen
hang nguyen
2
Hình của Cuong To
Cuong To
Hình của Cuong To
Cuong To
0
Hình của Thế Lê
Thế Lê
Hình của Thế Lê
Thế Lê
0
Hình của hoang huy nguyen
hoang huy nguyen
Hình của hoang huy nguyen
hoang huy nguyen
2
Hình của Phan Lan
Phan Lan
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
0
Hình của tan van
tan van
0
Hình của nghe cong
nghe cong
Hình của nghe cong
nghe cong
12
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
5
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của sinh vien it
sinh vien it
4
Hình của Qúy Nguyễn Minh
Qúy Nguyễn Minh
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
12
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của chung le ba
chung le ba
2
Hình của minh vu tran
minh vu tran
8
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
0
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
Hình của chinh pham
chinh pham
3
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
0
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
0
Hình của Tuoi Nguyen
Tuoi Nguyen
Hình của Tuoi Nguyen
Tuoi Nguyen
0
Hình của Tuan Kim
Tuan Kim
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của quaixe2 quaixe2
quaixe2 quaixe2
Hình của quaixe2 quaixe2
quaixe2 quaixe2
0
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
Hình của Bích Ngoan Võ Thị
Bích Ngoan Võ Thị
5
Hình của Thanh Duy Vo
Thanh Duy Vo
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của Toan Nguyen
Toan Nguyen
12
Hình của Quy Tuan Nguyen
Quy Tuan Nguyen
Hình của Quy Tuan Nguyen
Quy Tuan Nguyen
0
Hình của Mạnh Hồ
Mạnh Hồ
Hình của Mạnh Hồ
Mạnh Hồ
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
9
Hình của Khong Thuy
Khong Thuy
Hình của Khong Thuy
Khong Thuy
0
Hình của Tho Vo Ngoc
Tho Vo Ngoc
2
Hình của mai nguyen
mai nguyen
Hình của Do Ngoc Chung
Do Ngoc Chung
1
Hình của kiki hoho
kiki hoho
Hình của kiki hoho
kiki hoho
4
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
4
Hình của Huy Phan
Huy Phan
0
Hình của Loc Nguyen The
Loc Nguyen The
6
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Quach Tuan Ngoc
Quach Tuan Ngoc
7
Hình của minh vu tran
minh vu tran
4
Hình của Minh Ngo Van
Minh Ngo Van
Hình của hang bui thu
hang bui thu
8
Hình của Le Manh Hung
Le Manh Hung
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
11
Hình của duy hung nguyen
duy hung nguyen
Hình của Cuong Luu
Cuong Luu
1
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của aspire 5550
aspire 5550
4
Hình của kk ngoc
kk ngoc
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Thêm plug-in
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Mạnh Hùng Phạm
Mạnh Hùng Phạm
Hình của Mạnh Hùng Phạm
Mạnh Hùng Phạm
0
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
0
Hình của Minh Tap
Minh Tap
Hình của Minh Tap
Minh Tap
0
Hình của Huu Phuoc
Huu Phuoc
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Nguyen Hung Dung
Nguyen Hung Dung
7
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
11
Hình của N VT
N VT
0
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Vinh Quang Nguyen
Vinh Quang Nguyen
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
12
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
3
Hình của thanh tinh do
thanh tinh do
Hình của thanh tinh do
thanh tinh do
0
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
Hình của Mr. Shortcut
Mr. Shortcut
1
Hình của duy hung nguyen
duy hung nguyen
Hình của Gunner Le
Gunner Le
10
Hình của phuong ltt
phuong ltt
Hình của phuong ltt
phuong ltt
0
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
2
tắt https
Hình của bao quoc nguyen
bao quoc nguyen
Hình của bao quoc nguyen
bao quoc nguyen
0
Hình của Thanh Hong
Thanh Hong
Hình của Thanh Hong
Thanh Hong
2
Hình của Toan Enda
Toan Enda
Hình của Thiện Hùng Ngô
Thiện Hùng Ngô
4
Hình của JackSon Pham
JackSon Pham
Hình của aspire 5550
aspire 5550
1
Hình của kapla kapla
kapla kapla
Hình của Ninh Huỳnh Văn
Ninh Huỳnh Văn
2
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
1
Hình của chinh pham
chinh pham
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của lam dang
lam dang
Hình của chinh pham
chinh pham
4
Hình của Nguyen Tran
Nguyen Tran
1
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
0
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Hoàng Văn Đạt
Hoàng Văn Đạt
3
Hình của studio mar
studio mar
Hình của Tuan Nguyen Ngoc
Tuan Nguyen Ngoc
10
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của ho ngoc tu
ho ngoc tu
2
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
0
Hình của luu luu
luu luu
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
6
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Viet Nam
Viet Nam
17
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của sinh vien it
sinh vien it
0
sửa theme
Hình của trang le
trang le
Hình của sinh vien it
sinh vien it
7
Hình của nghe cong
nghe cong
Hình của nghe cong
nghe cong
4
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
0
Hình của Nguyen Tran
Nguyen Tran
Hình của Đặng Quang Hùng
Đặng Quang Hùng
4
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
6
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
0
Hình của Khanh Tran
Khanh Tran
Hình của Khanh Tran
Khanh Tran
3
Hình của Hải Châu Ngô
Hải Châu Ngô
Hình của Hải Châu Ngô
Hải Châu Ngô
0
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của hang nguyen
hang nguyen
0
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
0
Hình của Huy Phan
Huy Phan
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
1
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
0
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
2
Hình của quang tuan Dang
quang tuan Dang
Hình của quang tuan Dang
quang tuan Dang
0
Quan ly diem
Hình của tran hung huan
tran hung huan
3
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Lich Nguyen
Lich Nguyen
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
3
Hình của kk ngoc
kk ngoc
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
11
Hình của java nga
java nga
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
12
Hình của Nguyen Tuan Anh
Nguyen Tuan Anh
Hình của lam nguyen
lam nguyen
2
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
4
Hình của nguyễn thị thu hằng nguyễn
nguyễn thị thu hằng nguyễn
Hình của nguyễn thị thu hằng nguyễn
nguyễn thị thu hằng nguyễn
1
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0