NÂNG CẤP MOODLE

Thảo luận về việc nâng cấp và chỉnh sửa Moodle.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 321 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Moodle & SORM
Hình của Dien tranquang
Dien tranquang
1
Hình của Loc Nguyen The
Loc Nguyen The
6
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
4
Hình của Nguyen Hung Dung
Nguyen Hung Dung
7
Hình của Nguyen Hung Dung
Nguyen Hung Dung
3
Hình của Khong Thuy
Khong Thuy
Hình của Khong Thuy
Khong Thuy
0
Hình của minh vu tran
minh vu tran
4
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
4
Hình của JackSon Pham
JackSon Pham
Hình của Nguyen Anh Tuan
Nguyen Anh Tuan
1
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
2
Hình của thao thanh
thao thanh
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
1
Hình của Duc Thuan Pham
Duc Thuan Pham
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
12
Hình của Tuan Anh
Tuan Anh
0
Hình của Vu Tuan Anh
Vu Tuan Anh
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
5
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
0
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
0
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Truong Trung Trang
Truong Trung Trang
1
Hình của Khanh Tran
Khanh Tran
Hình của Khanh Tran
Khanh Tran
3
Hình của Tho Vo Ngoc
Tho Vo Ngoc
2
Hình của Phuong Pham
Phuong Pham
Hình của Đỗ Xuân Tiến
Đỗ Xuân Tiến
8
Hình của Khanh Tran
Khanh Tran
Hình của Eevee Eon
Eevee Eon
1
Hình của quang tran
quang tran
Hình của quang tran
quang tran
8
Hình của vs vs
vs vs
Hình của Pham Quang Vinh
Pham Quang Vinh
8
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
10
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
4
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
1
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
3
Hình của N VT
N VT
0
Hình của Phan Lan
Phan Lan
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của ngoc thu
ngoc thu
1
Hình của quang tran
quang tran
Hình của Tuan Anh Nguyen
Tuan Anh Nguyen
5
Hình của tung nguyen
tung nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Pham Thanh Thiêm
Pham Thanh Thiêm
Hình của Pham Thanh Thiêm
Pham Thanh Thiêm
2
Hình của minh vu tran
minh vu tran
8
Hình của Vu Hung
Vu Hung
13
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
1
Hình của Nguyen Tuyen
Nguyen Tuyen
Hình của Chien Nguyen Thanh
Chien Nguyen Thanh
12
Hình của quang tran
quang tran
3
Hình của Hoang Nguyen Van
Hoang Nguyen Van
1
Hình của Hoang Nguyen Van
Hoang Nguyen Van
Hình của Quốc Hùng
Quốc Hùng
1
Hình của quang tran
quang tran
1
Hình của Khanh Nguyen Việt
Khanh Nguyen Việt
1
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
8
Hình của Kien Do Thanh
Kien Do Thanh
13
Hình của Kien pham van
Kien pham van
4
Hình của nong thuy
nong thuy
3
Hình của nong thuy
nong thuy
1
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của phuong vo
phuong vo
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của phuong vo
phuong vo
1
Hình của Thanh Hai Nguyen
Thanh Hai Nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Minh Lê Duy
Minh Lê Duy
Hình của Minh Lê Duy
Minh Lê Duy
6
Hình của nguyen minh
nguyen minh
Hình của nguyen minh
nguyen minh
0
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
11
Hình của huy huy
huy huy
2
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
1
Hình của nguyen sam
nguyen sam
1
Gởi mail
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
8
Hình của quang tran
quang tran
1
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
4
Hình của Kien pham van
Kien pham van
1
Hình của Nam Tran
Nam Tran
1
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2
Thêm plug-in
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Tran Tuan
Tran Tuan
1
Hình của nong thuy
nong thuy
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
2
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
2
Hình của thanh van
thanh van
Hình của thanh van
thanh van
0
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
4
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
2
Hình của nguyen hai vu
nguyen hai vu
Hình của nguyen hai vu
nguyen hai vu
0
Hình của minh vu tran
minh vu tran
Hình của Qúy Nguyễn Minh
Qúy Nguyễn Minh
10
Hình của Pham Thanh Trung
Pham Thanh Trung
Hình của Pham Thanh Trung
Pham Thanh Trung
2
Hình của Bich Nhung Vu
Bich Nhung Vu
Hình của Bich Nhung Vu
Bich Nhung Vu
0
Hình của Truong Le
Truong Le
Hình của Truong Le
Truong Le
0
Hình của quaixe2 quaixe2
quaixe2 quaixe2
Hình của quaixe2 quaixe2
quaixe2 quaixe2
0
Hình của Qúy Nguyễn Minh
Qúy Nguyễn Minh
Hình của Qúy Nguyễn Minh
Qúy Nguyễn Minh
2
Hình của Tien Dung To
Tien Dung To
Hình của Tien Dung To
Tien Dung To
2
Hình của Truong Le
Truong Le
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
2
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
0
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
1
Hình của JackSon Pham
JackSon Pham
Hình của aspire 5550
aspire 5550
1
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của aspire 5550
aspire 5550
4
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
6
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
0
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của thinh nt
thinh nt
1
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
0
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
4
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
4
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
0
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
Hình của Mr. Shortcut
Mr. Shortcut
1
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của minh quoc ho
minh quoc ho
Hình của Long Vu Tuan
Long Vu Tuan
1
Hình của Nguyen Tran
Nguyen Tran
1
Hình của Thai Duy Quy
Thai Duy Quy
1
Hình của Tung Do
Tung Do
0
Hình của Tung Do
Tung Do
0