Chuyển tới nội dung chính

NÂNG CẤP MOODLE

có thể tăng kích thước gói Scorm không?