Chuyển tới nội dung chính

NÂNG CẤP MOODLE

Có thể import file câu hỏi trắc nghiệm dạng .VCE vào moodle được không