NÂNG CẤP MOODLE

Thảo luận về việc nâng cấp và chỉnh sửa Moodle.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 321 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của chung le ba
chung le ba
2
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
7
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của nguyet luong minh
nguyet luong minh
1
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của nguyen nghia
nguyen nghia
2
Hình của xuân thịnh phạm
xuân thịnh phạm
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
6
Hình của wayne wong
wayne wong
Hình của wayne wong
wayne wong
0
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
3
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
6
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
Hình của Vũ Văn Huy
Vũ Văn Huy
0
Hình của Vũ Khánh Hưng
Vũ Khánh Hưng
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
2
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
9
Hình của Vu Tuan Anh
Vu Tuan Anh
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
5
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Viet Nam
Viet Nam
17
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Quach Tuan Ngoc
Quach Tuan Ngoc
7
Hình của Vu Hung
Vu Hung
13
Hình của vs vs
vs vs
Hình của Pham Quang Vinh
Pham Quang Vinh
8
Thêm plug-in
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của Vinh Quang Nguyen
Vinh Quang Nguyen
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
12
Hình của Viet Nga Bui
Viet Nga Bui
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
8
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
0
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
0
Hình của văn phước Huỳnh
văn phước Huỳnh
Hình của văn phước Huỳnh
văn phước Huỳnh
0
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
4
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
4
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của thanh nguyen
thanh nguyen
20
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Doi Tran
Doi Tran
3
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
2
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
0
Hình của Tuoi Nguyen
Tuoi Nguyen
Hình của Tuoi Nguyen
Tuoi Nguyen
0
Hình của tung nguyen
tung nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
Hình của Mr. Shortcut
Mr. Shortcut
1
Hình của Tung Do
Tung Do
0
Hình của Tung Do
Tung Do
0
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
0
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
0
Hình của Tuan Anh
Tuan Anh
0
Hình của Tuan Kim
Tuan Kim
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của tuan le minh
tuan le minh
Hình của tuan le minh
tuan le minh
0
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
0
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
0
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
4
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
0
Hình của Truong Le
Truong Le
Hình của Truong Le
Truong Le
0
Hình của Truong Le
Truong Le
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
1
Hình của truong van
truong van
Hình của namdinh namdinh
namdinh namdinh
1
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
Hình của Minh Nguyễn
Minh Nguyễn
5
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
6
sửa theme
Hình của trang le
trang le
Hình của sinh vien it
sinh vien it
7
Hình của Trần Xuân Lịch
Trần Xuân Lịch
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của tran nam phong
tran nam phong
Hình của Vu Thang
Vu Thang
6
Hình của tran le hung phi
tran le hung phi
Hình của tran le hung phi
tran le hung phi
2
Hình của Tran Duy Loc
Tran Duy Loc
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Tran Tuan
Tran Tuan
1
Quan ly diem
Hình của tran hung huan
tran hung huan
3
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
5
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Hình của Emmy Andy
Emmy Andy
4
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Hình của Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
0
Hình của Tran Trung
Tran Trung
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Toan Enda
Toan Enda
Hình của Thiện Hùng Ngô
Thiện Hùng Ngô
4
Hình của Tien Dung To
Tien Dung To
Hình của Tien Dung To
Tien Dung To
2
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
4
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của Tho Vo Ngoc
Tho Vo Ngoc
2
Hình của Thế Lê
Thế Lê
Hình của Thế Lê
Thế Lê
0
Hình của the hieu
the hieu
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của thao thanh
thao thanh
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
1
Hình của thanh tinh do
thanh tinh do
Hình của thanh tinh do
thanh tinh do
0
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
6
Hình của Thanh Hai Nguyen
Thanh Hai Nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Thanh Duy Vo
Thanh Duy Vo
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Thanh Binh Hoang
Thanh Binh Hoang
Hình của Thanh Binh Hoang
Thanh Binh Hoang
3
Hình của thanh van
thanh van
Hình của thanh van
thanh van
0
Hình của Thanh Hong
Thanh Hong
Hình của Thanh Hong
Thanh Hong
2
Hình của Thai Duy Quy
Thai Duy Quy
1
Hình của tan van
tan van
0
Hình của sun moon
sun moon
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
4
Hình của studio mar
studio mar
Hình của Tuan Nguyen Ngoc
Tuan Nguyen Ngoc
10
Hình của ssss sss
ssss sss
0
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của Tô Cương
Tô Cương
7
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của sinh vien it
sinh vien it
0
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của sinh vien it
sinh vien it
0
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của sinh vien it
sinh vien it
4