Форум по превод на Moodle 1.8.9+ (Moodle Translation)

Всички Форуми Форумът е предназначен за компютърни лингвисти и доброволци желаещи да се включат в превода на интерфейса на Moodle 1.8.9+ на български език.

В края на курса сме добавили ресурс от тип "Преглед на директория" и там ще откриете всички файлове онтасящи се до езиковата поддръжка на модулите, блоковете и основните функции в Moodle. Броят на файловете е много по-голям от стандартната версия на en_utf8 пакета поради това, че са изтеглени абсолютно всички съществуващи (дори и на потребителските блокове и модули) и в голяма степен са преведени. Поддържаите заедно статуса на превода жив!

Нека не се забравя, че Moodle е динамично развиващ се проект, добавят се нови функции и респективно нови стрингове (символни низове) към пакетите за езикова поддръжка. Престане ли се за дълго поддържането на статуса на превода жив, то по нататък страната ни губи възможността да е част от проекта Moodle, защото става все по-трудно добавянето на новите стрингове. Както е добре известно, при Moodle 2.0 например, стринговете ще са в utf-16

Начин на работа с форума: 1. Изтегля се двойката файлове като zip архив от някоя от темите във форума; 2. Използва се английският файл като основа на превода (en_utf8); 3. Качва се за обсъждане и одобрение ново-преведеният файл обратно във форума или в базата данни посветена на работата по превода (във вид на коментар по тема и приложен към него файл)

Преглед на българският превод в CVS (Review of the Moodle Bulgarian lang-transl into CVS)

Текущ статус на превода (период 16 - 22.07.2009г.) 143 файла:

Language Package Translation Status ( 07/19/2009) 143 files:

access.php 1.6Kb 20/07/2009; 27 реда; 27 преведени - превел: Даниел Денев
access_control.php 4.8Kb 19/07/2009; 68 реда; 17 преведени- превел: Даниел Денев
activitynames.php 232 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени - превел: Даниел Денев
admin.php 71.2Kb 16/07/2009; 604 реда; 63 преведени- превел: Даниел Денев
algebra.php 159 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
alias.php 365 байта 19/07/2009; 6 реда; 6 преведени- превел: Даниел Денев
appointment.php 3.4Kb 16/07/2009; 45 реда; 45 преведени - превел: Даниел Денев
assignment.php 8.3Kb 16/07/2009; 126 реда; 25 преведени- превел: Даниел Денев
attendance.php 6Kb 16/07/2009; 70 реда; 70 преведени- превел: Даниел Денев
auth.php 31.8Kb 16/07/2009; 362 реда; 12 преведени- превел: Даниел Денев
block_course_list.php 926 байта 16/07/2009; 10 реда; 10 преведени - превел: Даниел Денев
block_course_summary.php 245 байта 16/07/2009; 4 реда; 4 преведени- превел: Даниел Денев
block_glossary_random.php 3.2Kb 16/07/2009; 25 реда; 25 преведени- превел: Даниел Денев
block_html.php 432 байта 16/07/2009; 9 реда; 9 преведени- превел: Даниел Денев
block_loancalc.php 720 байта 16/07/2009; 13 реда; 13 преведени - превел: Даниел Денев
block_mentees.php 269 байта 16/07/2009; 5 реда; 5 преведени- превел: Даниел Денев
block_mnet_hosts.php 194 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
block_moodle_announcements.php 276 байта 19/07/2009; 4 реда; 4 преведени- превел: Даниел Денев
block_moodle_course_list.php 207 байта 19/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
block_online_users.php 367 байта 16/07/2009; 3 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
block_quiz_results.php 2.7Kb 16/07/2009; 30 реда; 30 преведени- превел: Даниел Денев
block_rss_client.php 4.3Kb 16/07/2009; 40 реда; 40 преведени- превел: Даниел Денев
block_search.php 1.1Kb 16/07/2009; 14 реда; 14 преведени - превел: Даниел Денев
block_search_forums.php 256 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
block_section_links.php 363 байта 16/07/2009; 5 реда; 5 преведени- превел: Даниел Денев
block_social_activities.php 163 байта 16/07/2009; 1 ред; 1 преведен - превел: Даниел Денев
blog.php 5.2Kb 16/07/2009; 58 реда; 58 преведени - превел: Даниел Денев
calendar.php 8.1Kb 16/07/2009; 102 реда; 102 преведени- превел: Даниел Денев
censor.php 946 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени - превел: Даниел Денев
certificate.php 2.7Kb 19/07/2009; 51 реда; 51 преведени- превел: Даниел Денев
chat.php 5.6Kb 16/07/2009; 60 реда; 15 преведени- превел: Даниел Денев
choice.php 3.6Kb 16/07/2009; 49 реда; 35 преведени- превел: Даниел Денев
cms.php 3.1Kb 19/07/2009; 45 реда; 45 преведени- превел: Даниел Денев
countries.php 8.8Kb 16/07/2009; 243 реда; 204 преведени- превел: Даниел Денев
coursewizard.php 5.7Kb 19/07/2009; 22 реда; 22 преведени- превел: Даниел Денев
create.php 1.2Kb 19/07/2009; 17 реда; 17 преведени - превел: Даниел Денев
currencies.php 5.2Kb 16/07/2009; 145 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
data.php 12.9Kb 16/07/2009; 232 реда; 34 преведени- превел: Даниел Денев
datapreset_imagegallery.php 179 байта 16/07/2009; 1 ред; 1 преведен - превел: Даниел Денев
delete.php 695 байта 19/07/2009; 8 реда; 8 преведени - превел: Даниел Денев
deletecomment.php 850 байта 19/07/2009; 11 реда; 11 преведени- превел: Даниел Денев
dfwiki.php 12.3Kb 19/07/2009; 170 реда; 170 преведени - превел: Даниел Денев
dialogue.php 4.9Kb 16/07/2009; 68 реда; 68 преведени - превел: Даниел Денев
edit.php 1.5Kb 19/07/2009; 19 реда; 19 преведени - превел: Даниел Денев
editor.php 7.7Kb 16/07/2009; 123 реда; 123 преведени - превел: Даниел Денев
emailprotect.php 188 байта 16/07/2009; 1 ред; 1 преведен- превел: Даниел Денев
enrol_authorize.php 15.4Kb 16/07/2009; 212 реда; 3 преведени - превел: Даниел Денев
enrol_database.php 4.3Kb 16/07/2009; 46 реда; 1 преведен - превел: Даниел Денев
enrol_flatfile.php 2.1Kb 16/07/2009;
enrol_imsenterprise.php 3.2Kb 16/07/2009; 34 реда; 4 преведени - превел: Даниел Денев
enrol_internal.php 897 байта 19/07/2009; 9 реда; 9 преведени- превел: Даниел Денев
enrol_ldap.php 6.2Kb 16/07/2009; 36 реда; 36 преведени - превел: Даниел Денев
enrol_manual.php 1.2Kb 16/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
enrol_mnet.php 2.9Kb 16/07/2009; 21 реда; 21 преведени - превел: Даниел Денев
enrol_paypal.php 1.1Kb 16/07/2009; 10 реда; 10 преведени - превел: Даниел Денев
error.php 7.7Kb 16/07/2009; 87 реда; 8 преведени- превел: Даниел Денев
exercise.php 18.7Kb 16/07/2009; 184 реда; 184 преведени- превел: Даниел Денев
feedback.php 8.4Kb 19/07/2009; 120 реда; 120 преведени- превел: Даниел Денев
filter.php 541 байта 19/07/2009; 12 реда; 12 преведени- превел: Даниел Денев
flash.php 6.9Kb 19/07/2009; 90 реда; 90 преведени- превел: Даниел Денев
form.php 1.9Kb 16/07/2009; 36 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
forum.php 18.1Kb 16/07/2009; 199 реда; 199 преведени- превел: Даниел Денев
forumtt-report.php 2.1Kb 19/07/2009; 62 реда; 12 преведени- превел: Даниел Денев
forumtt-rule_forum.php 1.1Kb 19/07/2009; 30 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
forumtt.php 18.4Kb 19/07/2009; 243 реда; 243 преведени- превел: Даниел Денев
gallery.php 3.1Kb 19/07/2009; 52 реда; 29 преведени- превел: Даниел Денев
glossary.php 14.6Kb 16/07/2009; 189 реда; 189 преведени- превел: Даниел Денев
grades.php 10.6Kb 16/07/2009; 147 реда; 147 преведени- превел: Даниел Денев
group.php 7.2Kb 17/07/2009; 119 реда; 62 преведени- превел: Даниел Денев
hotpot.php 3.6Kb 19/07/2009; 59 реда; 59 преведени- превел: Даниел Денев
imagegallery.php 2.9Kb 19/07/2009; 42 реда; 42 преведени- превел: Даниел Денев
index.php 930 байта 19/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
install.php 12.8Kb 19/07/2009; 111 реда; 111 преведени- превел: Даниел Денев
itinerary.php 1.7Kb 19/07/2009; 38 реда; 17 преведени- превел: Даниел Денев
journal.php 2.3Kb 17/07/2009; 37 реда; 37 преведени- превел: Даниел Денев
label.php 231 байта 17/07/2009; 3 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
lams.php 2.5Kb 17/07/2009; 30 реда; 30 певедени- превел: Даниел Денев
langconfig.php 1.1Kb 17/07/2009; 25 реда; 25 преведени- превел: Даниел Денев
lesson.php 24.3Kb 17/07/2009; 308 реда; 308 преведени- превел: Даниел Денев
library.php 2.5Kb 19/07/2009; 42 реда; 42 преведени- превел: Даниел Денев
linktext.php 567 байта 19/07/2009; 9 реда; 9 преведени- превел: Даниел Денев
lock.php 16.1Kb 19/07/2009; 163 реда; 163 преведени- превел: Даниел Денев
mediaplugin.php 321 байта 17/07/2009; 4 реда; 1 преведен- превел: Даниел Денев
menu.php 4.9Kb 19/07/2009; 60 реда; 60 преведени- превел: Даниел Денев
message.php 6.5Kb 17/07/2009; 70 реда; 70 преведени- превел: Даниел Денев
mimetypes.php 1Kb 17/07/2009; 17 реда; 17 преведени- превел: Даниел Денев
mnet.php 20.1Kb 17/07/2009; 243 реда; 4 преведени - превел: Даниел Денев
moodle.php 125.6Kb 20/07/2009; 1568 реда; 1560 преведени- превел: Даниел Денев
multilang.php 189 байта 17/07/2009; 1 ред; 1 преведен- превел: Даниел Денев
my.php 945 байта 17/07/2009; 5 реда; 5 преведени- превел: Даниел Денев
namespace.php 2.2Kb 19/07/2009; 23 реда; 23 преведени- превел: Даниел Денев
object.php 988 байта 19/07/2009; 12 реда; 12 преведени- превел: Даниел Денев
pix.php 910 байта 17/07/2009; 24 реда; 24 преведени- превел: Даниел Денев
portfolio.php 10.3Kb 19/07/2009; 194 реда; 5 преведени - превел: Даниел Денев
postcomment.php 947 байта 19/07/2009; 13 реда; 13 преведени- превел: Даниел Денев
previou_lesson.php 21.9Kb 19/07/2009; 255 реда; 255 преведени- превел: Даниел Денев
project.php 14.2Kb 19/07/2009; 212 реда; 212 преведени - превел: Даниел Денев
project_mod.php 2.8Kb 19/07/2009; 50 реда; 50 преведени- превел: Даниел Денев
project_module.php 13.8Kb 19/07/2009; 207 реда; 207 преведени- превел: Даниел Денев
project_module_bg.php 13.8Kb 19/07/2009; - превел: Даниел Денев
qtype_calculated.php 2.9Kb 17/07/2009 - превел: Даниел Денев
qtype_datasetdependent.php 3.2Kb 17/07/2009; 45 реда; 2 преведени - превел: Даниел Денев
qtype_dragdrop.php 3.3Kb 19/07/2009; 28 реда; 28 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_match.php 480 байта 17/07/2009; 3 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_multianswer.php 1.2Kb 17/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_multichoice.php 3.3Kb 17/07/2009; 28 реда; 28 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_numerical.php 973 байта 17/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_randomsamatch.php 917 байта 17/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_shortanswer.php 1.1Kb 17/07/2009; 4 реда; 4 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_truefalse.php 575 байта 17/07/2009; 8 реда; 8 преведени- превел: Даниел Денев
question.php 4.3Kb 17/07/2009; 28 реда; 28 преведени - превел: Даниел Денев
questionnaire.php 1Kb 19/07/2009; 14 реда; 14 преведени- превел: Даниел Денев
quiz.php 41.3Kb 17/07/2009; 572 реда; 280 преведени- превел: Даниел Денев
quiz_analysis.php 1.9Kb 17/07/2009; 33 реда; 33 преведени- превел: Даниел Денев
quiz_grading.php 542 байта 17/07/2009; 3 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
quiz_overview.php 654 байта 17/07/2009; 6 реда; 6 преведени- превел: Даниел Денев
quiz_regrade.php 217 байта 17/07/2009; 1 ред; 1 преведен- превел: Даниел Денев
quiz_responses.php 410 байта 17/07/2009; - превел: Даниел Денев
registration.php 2.3Kb 19/07/2009; 37 реда; 37 преведени - превел: Даниел Денев
report_security.php 12Kb 17/07/2009; 140 реда; 15 преведени- превел: Даниел Денев
report_spamcleaner.php 2.9Kb 17/07/2009; 17 реда; 17 преведени - превел: Даниел Денев
repository.php 8.6Kb 19/07/2009; 148 реда; 0 преведени- превел: Даниел Денев
resource.php 14.7Kb 17/07/2009; 128 реда; 125 преведени- превел: Даниел Денев
resource_jmol.php 764 байта 19/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
restore.php 594 байта 19/07/2009; 5 реда; 5 преведени- превел: Даниел Денев
role.php 13.3Kb 17/07/2009; 137 реда; 137 преведени- превел: Даниел Денев
scheduler.php 5.1Kb 19/07/2009; 56 реда; 56 преведени- превел: Даниел Денев
scorm.php 11.6Kb 18/07/2009; 161 реда; 161 преведени- превел: Даниел Денев
search.php 4.3Kb 18/07/2009; 56 реда; 56 преведени- превел: Даниел Денев
simpletest.php 2.6Kb 18/07/2009; 29 реда; 29 преведени- превел: Даниел Денев
survey.php 21.7Kb 18/07/2009; 214 реда; 214 преведени- превел: Даниел Денев
task.php 13.3Kb 19/07/2009; 194 реда; 194 преведени - превел: Даниел Денев
tex.php 150 байта 18/07/2009; 1 ред; 1 преведен - превел: Даниел Денев
timezones.php 19.7Kb 18/07/2009; 374 реда; 300 преведени- превел: Даниел Денев
tui.php 9.1Kb 19/07/2009; 106 реда; 106 преведени - превел: Даниел Денев
user.php 986 байта 19/07/2009; 10 реда; 10 преведени - превел: Даниел Денев
webquest.php 215 байта 19/07/2009; 2 реда; 2 преведени - превел: Даниел Денев
webwork.php 1.8Kb 19/07/2009; 24 реда; 24 преведени- превел: Даниел Денев
wiki.php 16.3Kb 19/07/2009; 199 реда; 199 преведени- превел: Даниел Денев
workshop.php 28.2Kb 19/07/2009; 326 реда; 326 преведени- превел: Даниел Денев
xmldb.php 9.1Kb 19/07/2009; 119 реда; 60 преведени- превел: Даниел Денев
xmlexport.php 1.6Kb 19/07/2009; 18 реда; 18 преведени- превел: Даниел Денев
xmlimport.php 903 байта 19/07/2009; 14 реда; 14 преведени- превел: Даниел Денев

List of discussions. Showing 36 of 36 discussions
Състояние Обсъждане Започнато от Последно мнение Мнения Действия
Снимка на Vanyo Georgiev
Vanyo Georgiev
11 авг 2011
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
1
Снимка на Vanyo Georgiev
Vanyo Georgiev
14 юни 2011
Снимка на Vanyo Georgiev
Vanyo Georgiev
0
Превод на блок
Снимка на Pamiss Pamiss
Pamiss Pamiss
13 мар 2011
Снимка на Pamiss Pamiss
Pamiss Pamiss
2
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
21 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
21 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
21 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
20 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
20 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
20 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
20 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
20 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
20 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
20 юли 2009
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
free music downloads
Снимка на music mp3 mp3hai
music mp3 mp3hai
1 май 2009
Снимка на music mp3 mp3hai
music mp3 mp3hai
0
Снимка на Plamen Gradinarov
Plamen Gradinarov
9 мар 2008
Снимка на Plamen Gradinarov
Plamen Gradinarov
5
Снимка на Plamen Gradinarov
Plamen Gradinarov
22 фев 2008
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
19
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
16 май 2007
Снимка на Petar Atanasov
Petar Atanasov
7
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
9 юли 2007
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Стефан Кръстанов
Стефан Кръстанов
12 май 2007
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
4
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
13 юли 2006
Снимка на Красимир тодоров
Красимир тодоров
3
Снимка на Petar Atanasov
Petar Atanasov
7 дек 2006
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
7
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
28 ное 2006
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
4
Превод - помощ
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
23 ное 2006
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
4
Снимка на Kostadin Bashev
Kostadin Bashev
7 ное 2006
Снимка на Stanislav Johnov
Stanislav Johnov
15
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
20 ное 2006
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
0
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
16 ное 2006
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
9
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
9 ное 2006
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
1
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
10 ное 2006
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
0
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
9 ное 2006
Снимка на Kostadin Bashev
Kostadin Bashev
1
Снимка на Yuliyan Tsonev
Yuliyan Tsonev
4 юли 2006
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
7
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
26 авг 2005
Снимка на Petar Atanasov
Petar Atanasov
9
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
29 апр 2006
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Превод на Servey
Снимка на Radoslav Miltchev
Radoslav Miltchev
14 дек 2005
Снимка на Radoslav Miltchev
Radoslav Miltchev
0
Moodle HELP files
Снимка на Ivaylo Milenkov
Ivaylo Milenkov
12 окт 2005
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
3
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
20 окт 2005
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
3 окт 2005
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0