Форум по превод на Moodle 1.8.9+ (Moodle Translation)

Всички Форуми Форумът е предназначен за компютърни лингвисти и доброволци желаещи да се включат в превода на интерфейса на Moodle 1.8.9+ на български език.

В края на курса сме добавили ресурс от тип "Преглед на директория" и там ще откриете всички файлове онтасящи се до езиковата поддръжка на модулите, блоковете и основните функции в Moodle. Броят на файловете е много по-голям от стандартната версия на en_utf8 пакета поради това, че са изтеглени абсолютно всички съществуващи (дори и на потребителските блокове и модули) и в голяма степен са преведени. Поддържаите заедно статуса на превода жив!

Нека не се забравя, че Moodle е динамично развиващ се проект, добавят се нови функции и респективно нови стрингове (символни низове) към пакетите за езикова поддръжка. Престане ли се за дълго поддържането на статуса на превода жив, то по нататък страната ни губи възможността да е част от проекта Moodle, защото става все по-трудно добавянето на новите стрингове. Както е добре известно, при Moodle 2.0 например, стринговете ще са в utf-16

Начин на работа с форума: 1. Изтегля се двойката файлове като zip архив от някоя от темите във форума; 2. Използва се английският файл като основа на превода (en_utf8); 3. Качва се за обсъждане и одобрение ново-преведеният файл обратно във форума или в базата данни посветена на работата по превода (във вид на коментар по тема и приложен към него файл)

Преглед на българският превод в CVS (Review of the Moodle Bulgarian lang-transl into CVS)

Текущ статус на превода (период 16 - 22.07.2009г.) 143 файла:

Language Package Translation Status ( 07/19/2009) 143 files:

access.php 1.6Kb 20/07/2009; 27 реда; 27 преведени - превел: Даниел Денев
access_control.php 4.8Kb 19/07/2009; 68 реда; 17 преведени- превел: Даниел Денев
activitynames.php 232 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени - превел: Даниел Денев
admin.php 71.2Kb 16/07/2009; 604 реда; 63 преведени- превел: Даниел Денев
algebra.php 159 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
alias.php 365 байта 19/07/2009; 6 реда; 6 преведени- превел: Даниел Денев
appointment.php 3.4Kb 16/07/2009; 45 реда; 45 преведени - превел: Даниел Денев
assignment.php 8.3Kb 16/07/2009; 126 реда; 25 преведени- превел: Даниел Денев
attendance.php 6Kb 16/07/2009; 70 реда; 70 преведени- превел: Даниел Денев
auth.php 31.8Kb 16/07/2009; 362 реда; 12 преведени- превел: Даниел Денев
block_course_list.php 926 байта 16/07/2009; 10 реда; 10 преведени - превел: Даниел Денев
block_course_summary.php 245 байта 16/07/2009; 4 реда; 4 преведени- превел: Даниел Денев
block_glossary_random.php 3.2Kb 16/07/2009; 25 реда; 25 преведени- превел: Даниел Денев
block_html.php 432 байта 16/07/2009; 9 реда; 9 преведени- превел: Даниел Денев
block_loancalc.php 720 байта 16/07/2009; 13 реда; 13 преведени - превел: Даниел Денев
block_mentees.php 269 байта 16/07/2009; 5 реда; 5 преведени- превел: Даниел Денев
block_mnet_hosts.php 194 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
block_moodle_announcements.php 276 байта 19/07/2009; 4 реда; 4 преведени- превел: Даниел Денев
block_moodle_course_list.php 207 байта 19/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
block_online_users.php 367 байта 16/07/2009; 3 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
block_quiz_results.php 2.7Kb 16/07/2009; 30 реда; 30 преведени- превел: Даниел Денев
block_rss_client.php 4.3Kb 16/07/2009; 40 реда; 40 преведени- превел: Даниел Денев
block_search.php 1.1Kb 16/07/2009; 14 реда; 14 преведени - превел: Даниел Денев
block_search_forums.php 256 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
block_section_links.php 363 байта 16/07/2009; 5 реда; 5 преведени- превел: Даниел Денев
block_social_activities.php 163 байта 16/07/2009; 1 ред; 1 преведен - превел: Даниел Денев
blog.php 5.2Kb 16/07/2009; 58 реда; 58 преведени - превел: Даниел Денев
calendar.php 8.1Kb 16/07/2009; 102 реда; 102 преведени- превел: Даниел Денев
censor.php 946 байта 16/07/2009; 2 реда; 2 преведени - превел: Даниел Денев
certificate.php 2.7Kb 19/07/2009; 51 реда; 51 преведени- превел: Даниел Денев
chat.php 5.6Kb 16/07/2009; 60 реда; 15 преведени- превел: Даниел Денев
choice.php 3.6Kb 16/07/2009; 49 реда; 35 преведени- превел: Даниел Денев
cms.php 3.1Kb 19/07/2009; 45 реда; 45 преведени- превел: Даниел Денев
countries.php 8.8Kb 16/07/2009; 243 реда; 204 преведени- превел: Даниел Денев
coursewizard.php 5.7Kb 19/07/2009; 22 реда; 22 преведени- превел: Даниел Денев
create.php 1.2Kb 19/07/2009; 17 реда; 17 преведени - превел: Даниел Денев
currencies.php 5.2Kb 16/07/2009; 145 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
data.php 12.9Kb 16/07/2009; 232 реда; 34 преведени- превел: Даниел Денев
datapreset_imagegallery.php 179 байта 16/07/2009; 1 ред; 1 преведен - превел: Даниел Денев
delete.php 695 байта 19/07/2009; 8 реда; 8 преведени - превел: Даниел Денев
deletecomment.php 850 байта 19/07/2009; 11 реда; 11 преведени- превел: Даниел Денев
dfwiki.php 12.3Kb 19/07/2009; 170 реда; 170 преведени - превел: Даниел Денев
dialogue.php 4.9Kb 16/07/2009; 68 реда; 68 преведени - превел: Даниел Денев
edit.php 1.5Kb 19/07/2009; 19 реда; 19 преведени - превел: Даниел Денев
editor.php 7.7Kb 16/07/2009; 123 реда; 123 преведени - превел: Даниел Денев
emailprotect.php 188 байта 16/07/2009; 1 ред; 1 преведен- превел: Даниел Денев
enrol_authorize.php 15.4Kb 16/07/2009; 212 реда; 3 преведени - превел: Даниел Денев
enrol_database.php 4.3Kb 16/07/2009; 46 реда; 1 преведен - превел: Даниел Денев
enrol_flatfile.php 2.1Kb 16/07/2009;
enrol_imsenterprise.php 3.2Kb 16/07/2009; 34 реда; 4 преведени - превел: Даниел Денев
enrol_internal.php 897 байта 19/07/2009; 9 реда; 9 преведени- превел: Даниел Денев
enrol_ldap.php 6.2Kb 16/07/2009; 36 реда; 36 преведени - превел: Даниел Денев
enrol_manual.php 1.2Kb 16/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
enrol_mnet.php 2.9Kb 16/07/2009; 21 реда; 21 преведени - превел: Даниел Денев
enrol_paypal.php 1.1Kb 16/07/2009; 10 реда; 10 преведени - превел: Даниел Денев
error.php 7.7Kb 16/07/2009; 87 реда; 8 преведени- превел: Даниел Денев
exercise.php 18.7Kb 16/07/2009; 184 реда; 184 преведени- превел: Даниел Денев
feedback.php 8.4Kb 19/07/2009; 120 реда; 120 преведени- превел: Даниел Денев
filter.php 541 байта 19/07/2009; 12 реда; 12 преведени- превел: Даниел Денев
flash.php 6.9Kb 19/07/2009; 90 реда; 90 преведени- превел: Даниел Денев
form.php 1.9Kb 16/07/2009; 36 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
forum.php 18.1Kb 16/07/2009; 199 реда; 199 преведени- превел: Даниел Денев
forumtt-report.php 2.1Kb 19/07/2009; 62 реда; 12 преведени- превел: Даниел Денев
forumtt-rule_forum.php 1.1Kb 19/07/2009; 30 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
forumtt.php 18.4Kb 19/07/2009; 243 реда; 243 преведени- превел: Даниел Денев
gallery.php 3.1Kb 19/07/2009; 52 реда; 29 преведени- превел: Даниел Денев
glossary.php 14.6Kb 16/07/2009; 189 реда; 189 преведени- превел: Даниел Денев
grades.php 10.6Kb 16/07/2009; 147 реда; 147 преведени- превел: Даниел Денев
group.php 7.2Kb 17/07/2009; 119 реда; 62 преведени- превел: Даниел Денев
hotpot.php 3.6Kb 19/07/2009; 59 реда; 59 преведени- превел: Даниел Денев
imagegallery.php 2.9Kb 19/07/2009; 42 реда; 42 преведени- превел: Даниел Денев
index.php 930 байта 19/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
install.php 12.8Kb 19/07/2009; 111 реда; 111 преведени- превел: Даниел Денев
itinerary.php 1.7Kb 19/07/2009; 38 реда; 17 преведени- превел: Даниел Денев
journal.php 2.3Kb 17/07/2009; 37 реда; 37 преведени- превел: Даниел Денев
label.php 231 байта 17/07/2009; 3 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
lams.php 2.5Kb 17/07/2009; 30 реда; 30 певедени- превел: Даниел Денев
langconfig.php 1.1Kb 17/07/2009; 25 реда; 25 преведени- превел: Даниел Денев
lesson.php 24.3Kb 17/07/2009; 308 реда; 308 преведени- превел: Даниел Денев
library.php 2.5Kb 19/07/2009; 42 реда; 42 преведени- превел: Даниел Денев
linktext.php 567 байта 19/07/2009; 9 реда; 9 преведени- превел: Даниел Денев
lock.php 16.1Kb 19/07/2009; 163 реда; 163 преведени- превел: Даниел Денев
mediaplugin.php 321 байта 17/07/2009; 4 реда; 1 преведен- превел: Даниел Денев
menu.php 4.9Kb 19/07/2009; 60 реда; 60 преведени- превел: Даниел Денев
message.php 6.5Kb 17/07/2009; 70 реда; 70 преведени- превел: Даниел Денев
mimetypes.php 1Kb 17/07/2009; 17 реда; 17 преведени- превел: Даниел Денев
mnet.php 20.1Kb 17/07/2009; 243 реда; 4 преведени - превел: Даниел Денев
moodle.php 125.6Kb 20/07/2009; 1568 реда; 1560 преведени- превел: Даниел Денев
multilang.php 189 байта 17/07/2009; 1 ред; 1 преведен- превел: Даниел Денев
my.php 945 байта 17/07/2009; 5 реда; 5 преведени- превел: Даниел Денев
namespace.php 2.2Kb 19/07/2009; 23 реда; 23 преведени- превел: Даниел Денев
object.php 988 байта 19/07/2009; 12 реда; 12 преведени- превел: Даниел Денев
pix.php 910 байта 17/07/2009; 24 реда; 24 преведени- превел: Даниел Денев
portfolio.php 10.3Kb 19/07/2009; 194 реда; 5 преведени - превел: Даниел Денев
postcomment.php 947 байта 19/07/2009; 13 реда; 13 преведени- превел: Даниел Денев
previou_lesson.php 21.9Kb 19/07/2009; 255 реда; 255 преведени- превел: Даниел Денев
project.php 14.2Kb 19/07/2009; 212 реда; 212 преведени - превел: Даниел Денев
project_mod.php 2.8Kb 19/07/2009; 50 реда; 50 преведени- превел: Даниел Денев
project_module.php 13.8Kb 19/07/2009; 207 реда; 207 преведени- превел: Даниел Денев
project_module_bg.php 13.8Kb 19/07/2009; - превел: Даниел Денев
qtype_calculated.php 2.9Kb 17/07/2009 - превел: Даниел Денев
qtype_datasetdependent.php 3.2Kb 17/07/2009; 45 реда; 2 преведени - превел: Даниел Денев
qtype_dragdrop.php 3.3Kb 19/07/2009; 28 реда; 28 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_match.php 480 байта 17/07/2009; 3 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_multianswer.php 1.2Kb 17/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_multichoice.php 3.3Kb 17/07/2009; 28 реда; 28 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_numerical.php 973 байта 17/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_randomsamatch.php 917 байта 17/07/2009; 2 реда; 2 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_shortanswer.php 1.1Kb 17/07/2009; 4 реда; 4 преведени- превел: Даниел Денев
qtype_truefalse.php 575 байта 17/07/2009; 8 реда; 8 преведени- превел: Даниел Денев
question.php 4.3Kb 17/07/2009; 28 реда; 28 преведени - превел: Даниел Денев
questionnaire.php 1Kb 19/07/2009; 14 реда; 14 преведени- превел: Даниел Денев
quiz.php 41.3Kb 17/07/2009; 572 реда; 280 преведени- превел: Даниел Денев
quiz_analysis.php 1.9Kb 17/07/2009; 33 реда; 33 преведени- превел: Даниел Денев
quiz_grading.php 542 байта 17/07/2009; 3 реда; 3 преведени- превел: Даниел Денев
quiz_overview.php 654 байта 17/07/2009; 6 реда; 6 преведени- превел: Даниел Денев
quiz_regrade.php 217 байта 17/07/2009; 1 ред; 1 преведен- превел: Даниел Денев
quiz_responses.php 410 байта 17/07/2009; - превел: Даниел Денев
registration.php 2.3Kb 19/07/2009; 37 реда; 37 преведени - превел: Даниел Денев
report_security.php 12Kb 17/07/2009; 140 реда; 15 преведени- превел: Даниел Денев
report_spamcleaner.php 2.9Kb 17/07/2009; 17 реда; 17 преведени - превел: Даниел Денев
repository.php 8.6Kb 19/07/2009; 148 реда; 0 преведени- превел: Даниел Денев
resource.php 14.7Kb 17/07/2009; 128 реда; 125 преведени- превел: Даниел Денев
resource_jmol.php 764 байта 19/07/2009; 10 реда; 10 преведени- превел: Даниел Денев
restore.php 594 байта 19/07/2009; 5 реда; 5 преведени- превел: Даниел Денев
role.php 13.3Kb 17/07/2009; 137 реда; 137 преведени- превел: Даниел Денев
scheduler.php 5.1Kb 19/07/2009; 56 реда; 56 преведени- превел: Даниел Денев
scorm.php 11.6Kb 18/07/2009; 161 реда; 161 преведени- превел: Даниел Денев
search.php 4.3Kb 18/07/2009; 56 реда; 56 преведени- превел: Даниел Денев
simpletest.php 2.6Kb 18/07/2009; 29 реда; 29 преведени- превел: Даниел Денев
survey.php 21.7Kb 18/07/2009; 214 реда; 214 преведени- превел: Даниел Денев
task.php 13.3Kb 19/07/2009; 194 реда; 194 преведени - превел: Даниел Денев
tex.php 150 байта 18/07/2009; 1 ред; 1 преведен - превел: Даниел Денев
timezones.php 19.7Kb 18/07/2009; 374 реда; 300 преведени- превел: Даниел Денев
tui.php 9.1Kb 19/07/2009; 106 реда; 106 преведени - превел: Даниел Денев
user.php 986 байта 19/07/2009; 10 реда; 10 преведени - превел: Даниел Денев
webquest.php 215 байта 19/07/2009; 2 реда; 2 преведени - превел: Даниел Денев
webwork.php 1.8Kb 19/07/2009; 24 реда; 24 преведени- превел: Даниел Денев
wiki.php 16.3Kb 19/07/2009; 199 реда; 199 преведени- превел: Даниел Денев
workshop.php 28.2Kb 19/07/2009; 326 реда; 326 преведени- превел: Даниел Денев
xmldb.php 9.1Kb 19/07/2009; 119 реда; 60 преведени- превел: Даниел Денев
xmlexport.php 1.6Kb 19/07/2009; 18 реда; 18 преведени- превел: Даниел Денев
xmlimport.php 903 байта 19/07/2009; 14 реда; 14 преведени- превел: Даниел Денев

List of discussions. Showing 36 of 36 discussions
Състояние Обсъждане Започнато от Последно мнение Мнения Действия
Снимка на Vanyo Georgiev
Vanyo Georgiev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
1
Снимка на Vanyo Georgiev
Vanyo Georgiev
Снимка на Vanyo Georgiev
Vanyo Georgiev
0
Превод на блок
Снимка на Pamiss Pamiss
Pamiss Pamiss
Снимка на Pamiss Pamiss
Pamiss Pamiss
2
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
free music downloads
Снимка на music mp3 mp3hai
music mp3 mp3hai
Снимка на music mp3 mp3hai
music mp3 mp3hai
0
Снимка на Plamen Gradinarov
Plamen Gradinarov
Снимка на Plamen Gradinarov
Plamen Gradinarov
5
Снимка на Plamen Gradinarov
Plamen Gradinarov
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
19
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
Снимка на Petar Atanasov
Petar Atanasov
7
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Стефан Кръстанов
Стефан Кръстанов
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
4
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Красимир тодоров
Красимир тодоров
3
Снимка на Petar Atanasov
Petar Atanasov
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
7
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
4
Превод - помощ
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
4
Снимка на Kostadin Bashev
Kostadin Bashev
Снимка на Stanislav Johnov
Stanislav Johnov
15
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
0
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
9
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
1
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
0
Снимка на Snezhina Velcheva
Snezhina Velcheva
Снимка на Kostadin Bashev
Kostadin Bashev
1
Снимка на Yuliyan Tsonev
Yuliyan Tsonev
Снимка на Svetlin Stoyanov
Svetlin Stoyanov
7
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Petar Atanasov
Petar Atanasov
9
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Превод на Servey
Снимка на Radoslav Miltchev
Radoslav Miltchev
Снимка на Radoslav Miltchev
Radoslav Miltchev
0
Moodle HELP files
Снимка на Ivaylo Milenkov
Ivaylo Milenkov
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
3
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0