NÂNG CẤP MOODLE

Thảo luận về việc nâng cấp và chỉnh sửa Moodle.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 321 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
4
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của chung le ba
chung le ba
2
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của chung le ba
chung le ba
2
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
4
Hình của truong van
truong van
Hình của namdinh namdinh
namdinh namdinh
1
Hình của chung le ba
chung le ba
Hình của chung le ba
chung le ba
0
Hình của chung le ba
chung le ba
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của chung le ba
chung le ba
Hình của chung le ba
chung le ba
0
Hình của tran le hung phi
tran le hung phi
Hình của tran le hung phi
tran le hung phi
2
Hình của chung le ba
chung le ba
Hình của chung le ba
chung le ba
0
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
3
Hình của Nguyen Tran
Nguyen Tran
Hình của Đặng Quang Hùng
Đặng Quang Hùng
4
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
0
Hình của luu mai
luu mai
2
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của chung le ba
chung le ba
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
2
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
4
Hình của Qúy Nguyễn Minh
Qúy Nguyễn Minh
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
12
Hình của java nga
java nga
Hình của Trường Giang Lê
Trường Giang Lê
12
Hình của Tung Do
Tung Do
0
Hình của Tung Do
Tung Do
0
Hình của Thai Duy Quy
Thai Duy Quy
1
Hình của Nguyen Tran
Nguyen Tran
1
Hình của minh quoc ho
minh quoc ho
Hình của Long Vu Tuan
Long Vu Tuan
1
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
Hình của Mr. Shortcut
Mr. Shortcut
1
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
0
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
4
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
4
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
0
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của thinh nt
thinh nt
1
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
Hình của Tu Huynh Thanh
Tu Huynh Thanh
0
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
6
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của aspire 5550
aspire 5550
4
Hình của JackSon Pham
JackSon Pham
Hình của aspire 5550
aspire 5550
1
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
0
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
2
Hình của Truong Le
Truong Le
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
1
Hình của Tien Dung To
Tien Dung To
Hình của Tien Dung To
Tien Dung To
2
Hình của Qúy Nguyễn Minh
Qúy Nguyễn Minh
Hình của Qúy Nguyễn Minh
Qúy Nguyễn Minh
2
Hình của quaixe2 quaixe2
quaixe2 quaixe2
Hình của quaixe2 quaixe2
quaixe2 quaixe2
0
Hình của Truong Le
Truong Le
Hình của Truong Le
Truong Le
0
Hình của Bich Nhung Vu
Bich Nhung Vu
Hình của Bich Nhung Vu
Bich Nhung Vu
0
Hình của Pham Thanh Trung
Pham Thanh Trung
Hình của Pham Thanh Trung
Pham Thanh Trung
2
Hình của minh vu tran
minh vu tran
Hình của Qúy Nguyễn Minh
Qúy Nguyễn Minh
10
Hình của nguyen hai vu
nguyen hai vu
Hình của nguyen hai vu
nguyen hai vu
0
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
2
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
4
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
1
Hình của thanh van
thanh van
Hình của thanh van
thanh van
0
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
2
Hình của nong thuy
nong thuy
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
2
Hình của Tran Tuan
Tran Tuan
1
Thêm plug-in
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2
Hình của Nam Tran
Nam Tran
1
Hình của Kien pham van
Kien pham van
1
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
4
Hình của quang tran
quang tran
1
Gởi mail
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
8
Hình của nguyen sam
nguyen sam
1
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
1
Hình của huy huy
huy huy
2
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
11
Hình của nguyen minh
nguyen minh
Hình của nguyen minh
nguyen minh
0
Hình của Minh Lê Duy
Minh Lê Duy
Hình của Minh Lê Duy
Minh Lê Duy
6
Hình của Thanh Hai Nguyen
Thanh Hai Nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của phuong vo
phuong vo
1
Hình của phuong vo
phuong vo
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2
Hình của nong thuy
nong thuy
1
Hình của nong thuy
nong thuy
3
Hình của Kien pham van
Kien pham van
4
Hình của Kien Do Thanh
Kien Do Thanh
13
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
8
Hình của Khanh Nguyen Việt
Khanh Nguyen Việt
1
Hình của quang tran
quang tran
1
Hình của Hoang Nguyen Van
Hoang Nguyen Van
Hình của Quốc Hùng
Quốc Hùng
1
Hình của Hoang Nguyen Van
Hoang Nguyen Van
1
Hình của quang tran
quang tran
3
Hình của Nguyen Tuyen
Nguyen Tuyen
Hình của Chien Nguyen Thanh
Chien Nguyen Thanh
12
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
13
Hình của minh vu tran
minh vu tran
8
Hình của Pham Thanh Thiêm
Pham Thanh Thiêm
Hình của Pham Thanh Thiêm
Pham Thanh Thiêm
2
Hình của tung nguyen
tung nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của quang tran
quang tran
Hình của Tuan Anh Nguyen
Tuan Anh Nguyen
5
Hình của ngoc thu
ngoc thu
1
Hình của Phan Lan
Phan Lan
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của N VT
N VT
0
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
3
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
1
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
Hình của Vũ Minh Trí
Vũ Minh Trí
4
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
10
Hình của vs vs
vs vs
Hình của Pham Quang Vinh
Pham Quang Vinh
8
Hình của quang tran
quang tran
Hình của quang tran
quang tran
8