تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 85 of 385 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس sama masoudi
sama masoudi
3
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
1
عکس Joseph Ahmadi
Joseph Ahmadi
0
عکس Ghaedsharafi Nima
Ghaedsharafi Nima
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Soleyman Pasban
Soleyman Pasban
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس Soleyman Pasban
Soleyman Pasban
18
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
9
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس mim m
mim m
عکس Ghaedsharafi Nima
Ghaedsharafi Nima
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
5
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
0
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
2
عکس houman nourian
houman nourian
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
7
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
2
عکس Mohamad Amir
Mohamad Amir
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس m. p.
m. p.
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
6
عکس parham soren
parham soren
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس zahra saffari
zahra saffari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس omid lealaj
omid lealaj
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس hamed hamed
hamed hamed
1
عکس amir rezayi
amir rezayi
0
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
1
عکس bita kiana
bita kiana
35
عکس moh kh
moh kh
9
عکس Em Ra
Em Ra
0
عکس reza asadi
reza asadi
0
عکس mehdi hoolakian
mehdi hoolakian
عکس babak sepahyar
babak sepahyar
10
عکس zohreh mafi
zohreh mafi
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
3
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
4
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
2
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
1
عکس mobina 1
mobina 1
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
1
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس jafar nasiri
jafar nasiri
3
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
0
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس zahra saffari
zahra saffari
عکس zahra saffari
zahra saffari
2
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
2
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
عکس Seied Ali Razavi Omrani
Seied Ali Razavi Omrani
4
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
0
عکس mobina 1
mobina 1
2
عکس Mohammad Pourhossein
Mohammad Pourhossein
عکس neda mafakheri
neda mafakheri
2
عکس Fatemeh Orooji
Fatemeh Orooji
عکس neda mafakheri
neda mafakheri
4
عکس maedeh mosharraf
maedeh mosharraf
عکس Smart Land Solutions
Smart Land Solutions
1
عکس fatima ejei
fatima ejei
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس s samadi
s samadi
0
عکس محمد ميكائيل زاهدي
محمد ميكائيل زاهدي
عکس محمد ميكائيل زاهدي
محمد ميكائيل زاهدي
2
عکس Fatemeh Orooji
Fatemeh Orooji
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس maedeh mosharraf
maedeh mosharraf
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس s samadi
s samadi
2
عکس m mks
m mks
0
عکس mehdi hoolakian
mehdi hoolakian
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
2
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
3
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
metadata
عکس farnosh davoodi
farnosh davoodi
عکس farnosh davoodi
farnosh davoodi
2
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس حسین فروزی
حسین فروزی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
0
عکس s b
s b
0
عکس Deleted user
Deleted user
عکس Deleted user
Deleted user
13
عکس saha hashemian
saha hashemian
عکس saha hashemian
saha hashemian
2
عکس s b
s b
2
عکس houman nourian
houman nourian
1
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
0
عکس moh kh
moh kh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس f j
f j
2
عکس homa edalati
homa edalati
عکس Mehdi Mirzaie
Mehdi Mirzaie
4
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0