تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 100 of 385 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس homa edalati
homa edalati
عکس Mehdi Mirzaie
Mehdi Mirzaie
4
عکس f j
f j
2
عکس moh kh
moh kh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
0
عکس houman nourian
houman nourian
1
عکس s b
s b
2
عکس saha hashemian
saha hashemian
عکس saha hashemian
saha hashemian
2
عکس Deleted user
Deleted user
عکس Deleted user
Deleted user
13
عکس s b
s b
0
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
0
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس حسین فروزی
حسین فروزی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
metadata
عکس farnosh davoodi
farnosh davoodi
عکس farnosh davoodi
farnosh davoodi
2
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
3
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
2
عکس mehdi hoolakian
mehdi hoolakian
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس m mks
m mks
0
عکس s samadi
s samadi
2
عکس maedeh mosharraf
maedeh mosharraf
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Fatemeh Orooji
Fatemeh Orooji
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس محمد ميكائيل زاهدي
محمد ميكائيل زاهدي
عکس محمد ميكائيل زاهدي
محمد ميكائيل زاهدي
2
عکس s samadi
s samadi
0
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس fatima ejei
fatima ejei
1
عکس maedeh mosharraf
maedeh mosharraf
عکس Smart Land Solutions
Smart Land Solutions
1
عکس Fatemeh Orooji
Fatemeh Orooji
عکس neda mafakheri
neda mafakheri
4
عکس Mohammad Pourhossein
Mohammad Pourhossein
عکس neda mafakheri
neda mafakheri
2
عکس mobina 1
mobina 1
2
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
0
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
عکس Seied Ali Razavi Omrani
Seied Ali Razavi Omrani
4
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
2
عکس zahra saffari
zahra saffari
عکس zahra saffari
zahra saffari
2
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
0
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس jafar nasiri
jafar nasiri
3
عکس mobina 1
mobina 1
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
1
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
2
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
4
عکس AM Sanat
AM Sanat
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
0
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس zohreh mafi
zohreh mafi
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
3
عکس mehdi hoolakian
mehdi hoolakian
عکس babak sepahyar
babak sepahyar
10
عکس reza asadi
reza asadi
0
عکس Em Ra
Em Ra
0
عکس moh kh
moh kh
9
عکس bita kiana
bita kiana
35
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
1
عکس amir rezayi
amir rezayi
0
عکس hamed hamed
hamed hamed
1
عکس omid lealaj
omid lealaj
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس zahra saffari
zahra saffari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس parham soren
parham soren
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
6
عکس m. p.
m. p.
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Mohamad Amir
Mohamad Amir
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
2
عکس houman nourian
houman nourian
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
7
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
0
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
5
عکس mim m
mim m
عکس Ghaedsharafi Nima
Ghaedsharafi Nima
2
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
9
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس Soleyman Pasban
Soleyman Pasban
18
عکس Soleyman Pasban
Soleyman Pasban
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Ghaedsharafi Nima
Ghaedsharafi Nima
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Joseph Ahmadi
Joseph Ahmadi
0
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
1
عکس sama masoudi
sama masoudi
3
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس sama masoudi
sama masoudi
0
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس Ghaedsharafi Nima
Ghaedsharafi Nima
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس Ruhollah Damavandi Kamali
Ruhollah Damavandi Kamali
عکس Ruhollah Damavandi Kamali
Ruhollah Damavandi Kamali
6
عکس omid lealaj
omid lealaj
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
5
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس jazyre co
jazyre co
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس jazyre co
jazyre co
14
عکس nasim shokr
nasim shokr
0
عکس sama masoudi
sama masoudi
عکس sama masoudi
sama masoudi
2
عکس blackjack sovietwings
blackjack sovietwings
عکس blackjack sovietwings
blackjack sovietwings
0