تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 100 of 385 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس مریم زارع
مریم زارع
عکس reza ramezani
reza ramezani
2
عکس محمد ميكائيل زاهدي
محمد ميكائيل زاهدي
عکس محمد ميكائيل زاهدي
محمد ميكائيل زاهدي
2
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس jafar nasiri
jafar nasiri
3
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
2
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
0
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
10
عکس کیامرث حبیبی
کیامرث حبیبی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس فرزاد صنعتی
فرزاد صنعتی
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
خطا
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس سودابه سامانلو
سودابه سامانلو
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
13
عکس سارینا رحمت
سارینا رحمت
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس حمید رضا غلامیان
حمید رضا غلامیان
عکس حمید رضا غلامیان
حمید رضا غلامیان
1
عکس حمید رضا غلامیان
حمید رضا غلامیان
عکس حمید رضا غلامیان
حمید رضا غلامیان
0
عکس حسین فروزی
حسین فروزی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
عکس soroush crazy
soroush crazy
28
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
0
عکس اتابک جم
اتابک جم
عکس اتابک جم
اتابک جم
3
عکس اتابک جم
اتابک جم
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس اتابک جم
اتابک جم
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس zohreh mafi
zohreh mafi
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
3
عکس Deleted user
Deleted user
2
عکس Zahra Sadat Paliz
Zahra Sadat Paliz
عکس Niloofar Bahrami
Niloofar Bahrami
1
عکس Zahra Sadat Paliz
Zahra Sadat Paliz
عکس Zahra Sadat Paliz
Zahra Sadat Paliz
2
عکس zahra saffari
zahra saffari
عکس zahra saffari
zahra saffari
2
عکس zahra saffari
zahra saffari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس zahra shahsavari
zahra shahsavari
عکس zahra shahsavari
zahra shahsavari
2
عکس zahra shahsavari
zahra shahsavari
عکس zahra shahsavari
zahra shahsavari
0
عکس zahra abbasali
zahra abbasali
1
عکس zahra abbasali
zahra abbasali
عکس zahra abbasali
zahra abbasali
4
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
0
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس veronika d
veronika d
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس vahid mohammadi
vahid mohammadi
2
عکس Vahid Aghamohamadi
Vahid Aghamohamadi
عکس Vahid Aghamohamadi
Vahid Aghamohamadi
2
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
0
عکس taha hamzavi
taha hamzavi
عکس taha hamzavi
taha hamzavi
0
عکس Taha Ansari
Taha Ansari
عکس saeed abbasi
saeed abbasi
6
عکس soroush trb
soroush trb
3
عکس solmaz naderi
solmaz naderi
عکس سعید باصره
سعید باصره
5
عکس solmaz naderi
solmaz naderi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس solmaz naderi
solmaz naderi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس solmaz naderi
solmaz naderi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Soleyman Pasban
Soleyman Pasban
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
عکس Mehdi Rahimi
Mehdi Rahimi
21
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
5
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
1
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس smh zoghi
smh zoghi
3
عکس smh zoghi
smh zoghi
5
عکس smh zoghi
smh zoghi
3
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
عکس zahra shahsavari
zahra shahsavari
49
عکس shaho ak
shaho ak
0
عکس shaghayegh khavari
shaghayegh khavari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس shaghayegh khavari
shaghayegh khavari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس shaghayegh khorsandi
shaghayegh khorsandi
1
عکس shabnam sh
shabnam sh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس sh kh
sh kh
2
عکس Seyyed Abbas Mousavi
Seyyed Abbas Mousavi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
6
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
0
عکس samir martin
samir martin
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس samin safapoor
samin safapoor
0
عکس samin radsar
samin radsar
عکس samin radsar
samin radsar
0
عکس samin radsar
samin radsar
1
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس samin safapoor
samin safapoor
2
عکس samin safapoor
samin safapoor
5
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس samin safapoor
samin safapoor
0
عکس sama masoudi
sama masoudi
3
عکس sama masoudi
sama masoudi
0
عکس sama masoudi
sama masoudi
عکس sama masoudi
sama masoudi
2
عکس sama rabbani
sama rabbani
5
عکس sama rabbani
sama rabbani
1
عکس sama rabbani
sama rabbani
1
عکس sama rabbani
sama rabbani
3
عکس sama rabbani
sama rabbani
1
عکس sama rabbani
sama rabbani
3
عکس sama rabbani
sama rabbani
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس saha hashemian
saha hashemian
عکس Aniss Maghsoudlou
Aniss Maghsoudlou
176
عکس saha hashemian
saha hashemian
عکس saha hashemian
saha hashemian
2
عکس saha hashemian
saha hashemian
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
16
عکس Deleted user
Deleted user
عکس Deleted user
Deleted user
13
temp
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
0
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
1
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
3
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
4
عکس S. Saeed M. Hashemi
S. Saeed M. Hashemi
2