CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Cùng nhau thảo luận về các công cụ dùng để tạo bài giảng và bài thi, sau đó tải lên và chia sẻ cùng Moodle.
Showing 42 of 142 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
13 Th02 2007
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
3
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
7 Th03 2007
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
23 Th12 2006
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
6
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
26 Th02 2007
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
0
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
31 Th01 2007
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
3
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
31 Th01 2007
1
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
23 Th01 2007
8
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
29 Th01 2007
1
Hình của mi mi
mi mi
29 Th11 2006
Hình của huy daongoc
huy daongoc
9
Hình của Vu Hung
Vu Hung
24 Th12 2006
Hình của Long Do Nhu
Long Do Nhu
1
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
26 Th12 2006
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
14
Hình của Huy Quang
Huy Quang
27 Th11 2006
Hình của Huy Quang
Huy Quang
0
Hình của mi mi
mi mi
23 Th11 2006
3
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
6 Th03 2006
38
Hình của dino pat
dino pat
10 Th04 2006
Hình của Anh Tuấn
Anh Tuấn
20
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
24 Th10 2006
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
6
Hình của Anh Le
Anh Le
14 Th10 2006
1
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
29 Th09 2006
1
Hình của Nguyen Duc Hung
Nguyen Duc Hung
28 Th06 2006
3
Hình của Tong Vinh
Tong Vinh
20 Th09 2006
Hình của Tong Vinh
Tong Vinh
0
Hình của lam ngoc
lam ngoc
2 Th06 2006
Hình của lam ngoc
lam ngoc
0
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
17 Th01 2006
Hình của tuan tuan
tuan tuan
2
Hình của tuan tuan
tuan tuan
29 Th07 2006
1
TiFF
Hình của tuan tuan
tuan tuan
28 Th07 2006
1
Hình của Nguyen Duc Hung
Nguyen Duc Hung
30 Th06 2006
Hình của vu vy giang
vu vy giang
2
Hình của N VT
N VT
11 Th06 2006
5
Hình của Vu Hung
Vu Hung
7 Th06 2006
0
Hình của Minh Viet
Minh Viet
23 Th05 2006
9
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
26 Th05 2006
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
12 Th05 2006
1
Hình của Huu Tinh Luong
Huu Tinh Luong
11 Th05 2006
Hình của Huu Tinh Luong
Huu Tinh Luong
2
Hình của Nguyen Tuyen
Nguyen Tuyen
22 Th03 2005
27
Hình của Bich Do Danh
Bich Do Danh
29 Th03 2006
Hình của Bich Do Danh
Bich Do Danh
0
Hình của Bao Nguyen
Bao Nguyen
1 Th02 2006
Hình của bluesky fotech
bluesky fotech
2
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
24 Th02 2006
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
0
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
6 Th02 2006
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
7
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
10 Th02 2006
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
9
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
6 Th02 2006
1
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
6 Th10 2005
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
2
Hình của Lê Hoa`n
Lê Hoa`n
24 Th06 2005
1
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
13 Th04 2005
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
2
Hình của Vu Hung
Vu Hung
27 Th03 2005
2