Moodle i högre (och annan) utbildning

Här kan Du ta upp frågor som har att göra med hur man faktiskt kan använda Moodle i olika delar av det svenska utbildningsväsendet. Detta forum är tänkt att komplettera men inte ersätta det övergripande forum som heter 'Teaching strategies'. Vi bör föra allmängiltiga diskussioner som inte är specifikt svenska dit.
Visar 3 av 3 diskussioner
Status Diskussionsämne Påbörjad av: Senaste inlägg Svar: Åtgärder
Profilbild $a
Max Stenlund
Profilbild $a
satish patel
15
Profilbild $a
Jens Bäckström
Profilbild $a
Tobias Wallenqvist
1
Profilbild $a
Svante Agnestig
Profilbild $a
Svante Agnestig
0