Moodle i högre (och annan) utbildning

Här kan Du ta upp frågor som har att göra med hur man faktiskt kan använda Moodle i olika delar av det svenska utbildningsväsendet. Detta forum är tänkt att komplettera men inte ersätta det övergripande forum som heter 'Teaching strategies'. Vi bör föra allmängiltiga diskussioner som inte är specifikt svenska dit.
Visar 3 av 3 diskussioner
Status Diskussionsämne Påbörjad av: Senaste inlägg Svar: Åtgärder
Bild av Jens Bäckström
Jens Bäckström
Bild av Tobias Wallenqvist
Tobias Wallenqvist
1
Bild av Max Stenlund
Max Stenlund
Bild av satish patel
satish patel
15
Bild av Svante Agnestig
Svante Agnestig
Bild av Svante Agnestig
Svante Agnestig
0