Moodle i högre (och annan) utbildning

Här kan Du ta upp frågor som har att göra med hur man faktiskt kan använda Moodle i olika delar av det svenska utbildningsväsendet. Detta forum är tänkt att komplettera men inte ersätta det övergripande forum som heter 'Teaching strategies'. Vi bör föra allmängiltiga diskussioner som inte är specifikt svenska dit.
Visar 3 av 3 diskussioner
Status Diskussionsämne Påbörjad av: Senaste inlägg Svar: Åtgärder
Bild av Svante Agnestig
Svante Agnestig
10 maj 2010
Bild av Svante Agnestig
Svante Agnestig
0
Bild av Jens Bäckström
Jens Bäckström
13 nov 2008
Bild av Tobias Wallenqvist
Tobias Wallenqvist
1
Bild av Max Stenlund
Max Stenlund
16 maj 2003
Bild av satish patel
satish patel
15