Moodle i högre (och annan) utbildning

Här kan Du ta upp frågor som har att göra med hur man faktiskt kan använda Moodle i olika delar av det svenska utbildningsväsendet. Detta forum är tänkt att komplettera men inte ersätta det övergripande forum som heter 'Teaching strategies'. Vi bör föra allmängiltiga diskussioner som inte är specifikt svenska dit.

DiskussionsämnePåbörjad av:Svar:Senaste inlägg
Aktivt MoodleSverige 0 Svante Agnestig
mån, 10 maj 2010, 17:55
Moodle som instrument i läkares specialiseringstjänstgöring 1 Tobias Wallenqvist
fre, 18 sep 2009, 15:35
Moodle i högre (och annan) utbildning 15 satish patel
tis, 12 jun 2007, 05:45