Moodle i högre (och annan) utbildning

Här kan Du ta upp frågor som har att göra med hur man faktiskt kan använda Moodle i olika delar av det svenska utbildningsväsendet. Detta forum är tänkt att komplettera men inte ersätta det övergripande forum som heter 'Teaching strategies'. Vi bör föra allmängiltiga diskussioner som inte är specifikt svenska dit.
Lista över diskussioner. Visar 3 av 3 diskussioner
Status Diskussion Påbörjad av: Senaste inlägget Svar: Åtgärder
Bild på Svante Agnestig
Svante Agnestig
Bild på Svante Agnestig
Svante Agnestig
0
Bild på Jens Bäckström
Jens Bäckström
Bild på Tobias Wallenqvist
Tobias Wallenqvist
1
Bild på Max Stenlund
Max Stenlund
Bild på satish patel
satish patel
15