MOODLE VÀ CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Tại đây chúng ta so sánh Moodle với các hệ thống học tập trực tuyến khác mà các bạn đang nghiên cứu, sử dụng như : BlackBoard, WebCT, ILIAS, ATutor, Dokoes...

List of discussions. Showing 31 of 31 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Sang Ngo
Sang Ngo
12 Th09 2019
0
Hình của Secrect Nguyen
Secrect Nguyen
14 Th09 2018
Hình của Secrect Nguyen
Secrect Nguyen
0
Hình của Ngoc Nguyễn
Ngoc Nguyễn
30 Th04 2017
Hình của hoang pencil nguyen
hoang pencil nguyen
4
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
25 Th11 2012
Hình của hoang pencil nguyen
hoang pencil nguyen
4
Hình của lê hà
lê hà
10 Th07 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của ngoc thanh nguyen
ngoc thanh nguyen
17 Th08 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Vu Vinh Nguyen
Vu Vinh Nguyen
2 Th07 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của trym rock
trym rock
14 Th12 2016
Hình của trym rock
trym rock
1
Hot pot
Hình của Le Lan Tran
Le Lan Tran
23 Th10 2016
Hình của Đạt Dương
Đạt Dương
1
Hot pot
Hình của Le Lan Tran
Le Lan Tran
23 Th10 2016
Hình của Le Lan Tran
Le Lan Tran
0
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
6 Th11 2015
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
0
Hình của Đỗ tình
Đỗ tình
23 Th04 2015
Hình của Đỗ tình
Đỗ tình
2
Hình của Văn Tuấn Đinh
Văn Tuấn Đinh
22 Th05 2014
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
23 Th07 2012
8
Hình của Tô Cương
Tô Cương
26 Th11 2011
Hình của Hà Vũ Thị
Hà Vũ Thị
2
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
16 Th03 2012
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
0
Hình của chung tran
chung tran
18 Th07 2009
Hình của Bien Hoang
Bien Hoang
3
Hình của Quang Lộc Võ
Quang Lộc Võ
11 Th08 2010
Hình của Lê Văn Sang
Lê Văn Sang
3
Hình của duy lan
duy lan
5 Th03 2011
0
Hình của lam dang
lam dang
17 Th05 2010
0
Hình của ho bin
ho bin
2 Th05 2010
0
Hình của Do Xuan Hoa
Do Xuan Hoa
2 Th10 2008
Hình của Cultural Center of Sharing CCS
Cultural Center of Sharing CCS
4
Hình của Vu Hung
Vu Hung
27 Th03 2005
Hình của Trung Nguyen
Trung Nguyen
8
Hình của Vu Hung
Vu Hung
2 Th04 2006
0
Hình của Đỗ Xuân Tiến
Đỗ Xuân Tiến
20 Th02 2006
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
30 Th01 2006
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
15 Th08 2005
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
23 Th05 2005
0
Hình của Hoàng SÆ¡n
Hoàng Sơn
20 Th04 2005
3
Hình của Vu Hung
Vu Hung
21 Th04 2005
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
8 Th04 2005
0