MOODLE VÀ CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Tại đây chúng ta so sánh Moodle với các hệ thống học tập trực tuyến khác mà các bạn đang nghiên cứu, sử dụng như : BlackBoard, WebCT, ILIAS, ATutor, Dokoes...

List of discussions. Showing 31 of 31 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của Sang Ngo
Sang Ngo
0
Hình của Secrect Nguyen
Secrect Nguyen
Hình của Secrect Nguyen
Secrect Nguyen
0
Hình của Ngoc Nguyễn
Ngoc Nguyễn
Hình của hoang pencil nguyen
hoang pencil nguyen
4
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
Hình của hoang pencil nguyen
hoang pencil nguyen
4
Hình của Ha Lee
Ha Lee
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của ngoc thanh nguyen
ngoc thanh nguyen
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Vu Vinh Nguyen
Vu Vinh Nguyen
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của trym rock
trym rock
Hình của trym rock
trym rock
1
Hot pot
Hình của Le Lan Tran
Le Lan Tran
Hình của Đạt Dương
Đạt Dương
1
Hot pot
Hình của Le Lan Tran
Le Lan Tran
Hình của Le Lan Tran
Le Lan Tran
0
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
0
Hình của Đỗ tình
Đỗ tình
Hình của Đỗ tình
Đỗ tình
2
Hình của Văn Tuấn Đinh
Văn Tuấn Đinh
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
8
Hình của Tô Cương
Tô Cương
Hình của Hà Vũ Thị
Hà Vũ Thị
2
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
0
Hình của chung tran
chung tran
Hình của Bien Hoang
Bien Hoang
3
Hình của Quang Lộc Võ
Quang Lộc Võ
Hình của Lê Văn Sang
Lê Văn Sang
3
Hình của duy lan
duy lan
0
Hình của lam dang
lam dang
0
Hình của ho bin
ho bin
0
Hình của Do Xuan Hoa
Do Xuan Hoa
Hình của Cultural Center of Sharing CCS
Cultural Center of Sharing CCS
4
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Trung Nguyen
Trung Nguyen
8
Hình của Vu Hung
Vu Hung
0
Hình của Đỗ Xuân Tiến
Đỗ Xuân Tiến
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
0
Hình của Hoàng SÆ¡n
Hoàng Sơn
3
Hình của Vu Hung
Vu Hung
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
0