Chuyển tới nội dung chính

MOODLE VÀ CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Trợ giúp module nào để tạo ra danh sách trả lời theo kiểu check box như thế này ạ