Fine tuning of Serbian language packs (in Serbian)

Detaljna diskusija o "problematičnim" izrazima

Pojavila se potreba za detaljnijom diskusijom oko prevoda "problematičnih" izraza, tj. onih za koje ne postoji baš direktan ustaljen prevod na srpski. Čini se smislenim da se ova diskusija vodi na srpskom, jer ćemo tako lakše objasniti šta mislimo, a i ne treba opterećivati Koena i ostale detaljima prevoda svake pojedinačne reči. Dakle, evo mesta za razglabanje o problemima i različitim rešenjima, a svaki smeslen zaključak će onda biti uključen u važeće jezičke pakete. Slobodno dajte svoje mišljenje, jer se i najsitnija sugestija može pokazati korisnom. Hvala!

ДискусијаЗапочео/лаОдговориПоследња порука
Theme 9 Jugoslav Namljidjiu
Restore 10 Miloš Bajčetić
(Web) browser 4 Živana Komlenov
Upload 8 Živana Komlenov
Configuration / Settings / Preferences 7 Mile Peric
Logs 4 Živana Komlenov