Dokumentation på svenska av Moodle

Detta forum är till för information och diskussion kring
dokumentationen av Moodle på svenska.