Section outline

  • Тази учебна дейност е една от най-важните, тъй като там се случват повечето дискусии. Форумите могат да бъдат структурирани по различен начин и могат да позволяват поставянето на оценки от другите участници за всеки отделен постинг. Форумите могат да бъдат разглеждани по много различни начини и могат да имат прикрепени файлове. Абонирането за даден форум означава, че участникът получава съобщение всеки път, когато бъде добавен нов постинг. Учителят може да направи абонирането задължително за всеки. На тестовия сайт е поставен общ модул с едно начално съобщение от администратора, което служи за пример как се работи със сайта. Интегриран форум в Moоdlе се характеризира със следното: •Възможните типове форуми са: само за преподаватели, за новини, за отделен обучаем както и форуми, отворени за всички; •Три различни начина за преглед на форумите; •Възможност за включване на изображения в отговорите към темата; •Автоматично прикрепяне на снимката от профила; •Абонамент за отделни теми по електронна поща.