Обикновено обсъждане

Всички ФорумиОбикновено обсъждане

Това е обикновенно обсъждане при което няма поддръжка на отделни теми и оценки на отговорите. Тук имаме само публикациите (постингите) на отделните потребители.
При този тип форум всичко е на една страница. Много е подходящ за кратки дискусии фокусирани върху единичен проблем.

Типове форуми в Moodle

На потребителите е дадена възможност за избор от няколко типа форуми:

Единична обикновена дискусия -

Това е обикновенно обсъждане при което няма поддръжка на отделни теми и оценки на отговорите. Тук имаме само публикациите (постингите) на отделните потребители.

При този тип форум всичко е на една страница. Много е подходящ за кратки дискусии фокусирани върху единичен проблем.

Стандартен форум за обща употреба - Отворен форум където всеки може да стартира нова тема по всяко време. Това е най-подходящият тип форум за обща употреба в учебните курсове.

Всеки потребител може да стартирасамо по една тема -

В този форум всеки потребител има възможността да създаде само една тема за обсъждане. На всеки потребител е дадена възможността да отгваря на всеки коментар по всяка от обсъжданите теми. Типът форум е много подходящ когато преподавателят иска всеки един студент да започне дискусия по дадена тема, да изрази своето виждане по изучените през седмицата учебни теми, и всеки от останалите студенти да коментира мнението му.

Често задавани въпроси (Q&A) - При типът форум Q&A (Въпроси и отговори) към студентите се предявява изискването да изложат своето виждане още преди да са прочели какво са написали по въпроса останалите им колеги. След като са публикували, едва тогава виждат отговорите на останалите си колеги и придобиват право да пишет коментари по тях. Този подход обезпечава възможност за първоначално равноправие между мненията на студентите и като така се насърчава смелото независимо мислене.

(Все още няма теми за дискусия в този форум)