Новинарски форум

Международна конференция: Математика в индустрията

 
Strong Developer and Project Manager
Международна конференция: Математика в индустрията
 

Съюзът на математиците в България" организира международна конференция от 11 до 14 юли 2010 година в хотел "Метрополитен", София.

хотел "Метрополитен"  |   11-14.07.2010 | Таксата за участие е в размер на 50 евро.

Темата на конференцията е "Математика в индустрията" (Mathematics in Industry) и е посветена на 20-годишнината от създаването на Европейското математическо дружество.

В събитието ще вземат участие най-изтъкнатите специалисти в областта на математическото моделиране и приложенията на математиката в индустрията, както и в разработването на интелигентни софтуерни пакети за реализация на тези модели.

Таксата за участие е в размер на 50 евро.

Подробна информация за конференцията може да бъде намерена на адрес: http://www.math.bas.bg/Mathlnlndustry/.