Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)Паралелно с развитието на Средите за Виртуално Обучение (СВО) се налага разработката на стандарти и спецификации като средство за стандартизация на електронните учебни ресурси. Първоначалната разработка на стандартите (СтеО) , наречена спецификация, представлява съвкупност от основни правила и принципи. В резултат на множество изследвания и опити акредитирани организации признават тези спецификации за международни стандарти. (Изтегляне...)

СтеО дефинират съгласувана информация (съдържание), с която могат да работят както системите за управление на обучението, така и други разработчици на тази информация, оформена чрез съответните стандарти.

СтеО трябва да удовлетворяват следните изисквания [ SCORM Ow ]:
  • достъпност – осигуряване на достъп до учебните ресурси с учебна цел от отдалечено местоположение, за да бъдат доставяни до различни други местоположения;
  • многофункционалност– описание на учебните компоненти в една насока с един набор от команди и използване в друга насока с друг набор от команди;
  • стабилност– устойчивост на учебния ресурс на технологическите промени, без да се конструира, конфигурира и кодира отново;
  • многократноизползване – обединение на учебни компоненти в много приложения и контексти.

По-важните организации и техните актуални участия в развитието на СтеО са:


AICC, IMS Global Consortium, ADL, IEEE и ARIADNE.

Би могло да се каже, че повечето от системите завиртуално обучение са разработени на базата на един единствен стандарт, катотова не означава, че те осигуряват преносимост на учебните ресурси. Прилагането на стандартите в СВО осигурява добра структурана описание на дигиталното дидактическо съдържание, на виртуалните курсове и участниците втях, както и на дизайна на електронните образователни системи. Преносимостта наданни между различни СВО до голяма степен се определя и зависи от спазването на конкретни СтеО. За съжаление, в повечето практически разработки, СтеО не намират своето място. Основните причини са свързани с големия брой на СтеО и множеството категории, характеристики и параметри, които трябва да бъдат удовлетворени от СВО. От друга страна, по-пълното и стриктното спазване на СтеО оскъпява разработването на дадена СВО, при това – без гаранция за успех и осигуряване на преносимостта на учебнитер есурси в друга СВО. Ето защо, при изграждането на СВО все по-актуално става решаването на въпроса за преносимостта на дигиталното дидактическо съдържание.

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

ARIADNE 2

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:29
 

Стандартът ARIADNE се използва при генериране на учебен курс от СВО, които предоставят оперативен достъп до електронни учебни ресурси. Базиран е на структурираните метаданни, които са използвани успешно за разработката на първоначалната образователна схема за метаданни ARIADNE (Educational Metadata Scheme) през 1996 и спецификацията LOM (Learning Object Meta-data) на Institute for Electrical and Electronic Engineers Learning Technology Standards Committee (IEEE LTSC). Сега ARIADNE се прилага успешно като профил на стандарта LOM, тъй като той е напълно съвместим с него и всички негови производни спецификации, които образуват курсове. Отличителни черти на този стандарт са простота, педагогическа независимост и общоприложимост. Без тези характеристики един модел за образователно развитие (друг важен момент за ARIADNE) не може да бъде използван от никой друг освен от авторите. ARIADNE дефинира елементи, които описват метаданните за дадени учебни ресурси, но не дефинира тяхната форма. Стандартът ARIADNE се състои от седем основни категории, наречени контейнери, които представляват съвкупност от елементи. Стойностите, който се отнасят за всеки елемент, могат да бъдат свободен текст, фиксиран списък, разширен списък и тип дата. Някой от елементите са задължителни при описанието на дадена учебна единица. Други елементи могат да бъдат използвани, в зависимост от конкретните характеристики на учебния ресурс.Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Още)