Strong Developer and Project Manager

ARIADNE 2

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:29
 

Стандартът ARIADNE се използва при генериране на учебен курс от СВО, които предоставят оперативен достъп до електронни учебни ресурси. Базиран е на структурираните метаданни, които са използвани успешно за разработката на първоначалната образователна схема за метаданни ARIADNE (Educational Metadata Scheme) през 1996 и спецификацията LOM (Learning Object Meta-data) на Institute for Electrical and Electronic Engineers Learning Technology Standards Committee (IEEE LTSC). Сега ARIADNE се прилага успешно като профил на стандарта LOM, тъй като той е напълно съвместим с него и всички негови производни спецификации, които образуват курсове. Отличителни черти на този стандарт са простота, педагогическа независимост и общоприложимост. Без тези характеристики един модел за образователно развитие (друг важен момент за ARIADNE) не може да бъде използван от никой друг освен от авторите. ARIADNE дефинира елементи, които описват метаданните за дадени учебни ресурси, но не дефинира тяхната форма. Стандартът ARIADNE се състои от седем основни категории, наречени контейнери, които представляват съвкупност от елементи. Стойностите, който се отнасят за всеки елемент, могат да бъдат свободен текст, фиксиран списък, разширен списък и тип дата. Някой от елементите са задължителни при описанието на дадена учебна единица. Други елементи могат да бъдат използвани, в зависимост от конкретните характеристики на учебния ресурс.

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)