อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)


ผญา" หมายถึง ปัญญา, ปรัชญา, ความฉลาด, คำภาษิตที่มีความหมายลึกซึ้ง ผะหยา หรือ ผญา เป็นคำภาษาอีสาน สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากคำว่า ปรัชญา เพราะภาษาอีสานออกเสียงควบ "ปร" ไปเป็น
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หลานเอ๊ย - มื้อ - อื่น - จั๊ก - สิเป๋น - จังได๋ - เอามา - แฮไว้ -ล่ะ

หลานเอ๊ย - มื้ออื่น - จั๊ก - สิเป๋น - จังได๋ - เอามา - แฮไว้ -ล่ะ

= คำแปลเป็น ภาษาไทย = :-

หลานเอ๊ย = หลานเอ๊ย

มื้ออื่น = วันพรุ่งนี้

จั๊กยัง = ไม่ทราบ

สิเป๋น = จะเป็น

จังได๋ = ยังไง

เอามา = เอามา

แฮไว้ = กันไว้

ล่ะ = ล่ะ

= หลานเอ๋ยพรุ่งนี้เราไม่ทราบแน่ว่าอะไรจะเกิด เอามาเก็บตุนไว้เป็นดี