หลานเอ๊ย - มื้อ - อื่น - จั๊ก - สิเป๋น - จังได๋ - เอามา - แฮไว้ -ล่ะ

หลานเอ๊ย - มื้ออื่น - จั๊ก - สิเป๋น - จังได๋ - เอามา - แฮไว้ -ล่ะ

= คำแปลเป็น ภาษาไทย = :-

หลานเอ๊ย = หลานเอ๊ย

มื้ออื่น = วันพรุ่งนี้

จั๊กยัง = ไม่ทราบ

สิเป๋น = จะเป็น

จังได๋ = ยังไง

เอามา = เอามา

แฮไว้ = กันไว้

ล่ะ = ล่ะ

= หลานเอ๋ยพรุ่งนี้เราไม่ทราบแน่ว่าอะไรจะเกิด เอามาเก็บตุนไว้เป็นดี

» อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)