ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

LAW on the educational degrees, General Education Minimum and Curriculum

» Нормативни актове