ترجمه فارسی

همانگونه که مستحضرید، برخی از قسمت‌های مودل هنوز به فارسی ترجمه نشده است. در صورتیکه متن خاصی به عنوان پیشنهاد برای قسمت‌های ترجمه نشده دارید و یا اگر معادل فارسی بهتری برای متون ترجمه شده‌ی مودل می‌شناسید، می‌توانید نظر خود را در این تالار مطرح کنید.

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
شخصی سازی عبارت های مودل موبایل 0 mohammad changizi
طریقه ترجمه کلمه more در صفحه اصلی 2 Arinoss Vatik
فايلهاي ترجمه شده مودل 13 Moien Abadi
درخواست نظر برای واژه‌های admin و manager 1 Moien Abadi
ترجمه فارسی مودل و تم 1 Shamim Rezaie
فارسی نمودن مودل 1 Pourya Moghadam
فودل یا همان موذل فارسی 8 Ara Are
تهیه نسخه فارسی مودل 1 Ara Are
فارسی کردن برخی لغات انگلیسی 2 Shamim Rezaie
فارسي كردن 10 vahid javani
ترجمه فایل admin/roles/manage.php 8 Shamim Rezaie
ترجمه فایل admin/roles/manage.php 1 Shamim Rezaie
ترجمه کلمات 1 saeedeh