ترجمه فارسی

همانگونه که مستحضرید، برخی از قسمت‌های مودل هنوز به فارسی ترجمه نشده است. در صورتیکه متن خاصی به عنوان پیشنهاد برای قسمت‌های ترجمه نشده دارید و یا اگر معادل فارسی بهتری برای متون ترجمه شده‌ی مودل می‌شناسید، می‌توانید نظر خود را در این تالار مطرح کنید.

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
درخواست نظر برای واژه‌های admin و manager عکس Shamim RezaieShamim Rezaie 1 Moien Abadi
یکشنبه، 17 سپتامبر 2017، 7:58
فايلهاي ترجمه شده مودل عکس سيد اميرحسين نيكوكارسيد اميرحسين نيكوكار 11 Moien Abadi
یکشنبه، 17 سپتامبر 2017، 7:46
ترجمه فارسی مودل و تم عکس saadat rahimisaadat rahimi 1 Shamim Rezaie
چهارشنبه، 17 اوت 2016، 10:39
فارسی نمودن مودل عکس اتابک جماتابک جم 1 Pourya Moghadam
شنبه، 12 دسامبر 2015، 10:49
فودل یا همان موذل فارسی عکس ali biagali biag 8 Ara Are
دوشنبه، 10 نوامبر 2014، 4:17
تهیه نسخه فارسی مودل عکس vu.whc.ir -vu.whc.ir - 1 Ara Are
دوشنبه، 10 نوامبر 2014، 4:14
فارسی کردن برخی لغات انگلیسی عکس Alireza Z.IAlireza Z.I 2 Shamim Rezaie
دوشنبه، 8 سپتامبر 2014، 12:08
فارسي كردن عکس navid hosseinkhaninavid hosseinkhani 10 vahid javani
یکشنبه، 29 ژوئن 2014، 12:58
ترجمه فایل admin/roles/manage.php عکس zheela pourkalbasizheela pourkalbasi 8 Shamim Rezaie
دوشنبه، 7 دسامبر 2009، 9:13
ترجمه فایل admin/roles/manage.php عکس zheela pourkalbasizheela pourkalbasi 1 Shamim Rezaie
شنبه، 5 دسامبر 2009، 5:22
ترجمه کلمات عکس AM SanatAM Sanat 1 saeedeh
سه‌شنبه، 13 اكتبر 2009، 1:30