ترجمه فارسی

همانگونه که مستحضرید، برخی از قسمت‌های مودل هنوز به فارسی ترجمه نشده است. در صورتیکه متن خاصی به عنوان پیشنهاد برای قسمت‌های ترجمه نشده دارید و یا اگر معادل فارسی بهتری برای متون ترجمه شده‌ی مودل می‌شناسید، می‌توانید نظر خود را در این تالار مطرح کنید.

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
شخصی سازی عبارت های مودل موبایل 0 mohammad changizi
پنجشنبه، 18 اكتبر 2018، 8:16
طریقه ترجمه کلمه more در صفحه اصلی 2 Arinoss Vatik
سه‌شنبه، 20 فوریه 2018، 7:11
فايلهاي ترجمه شده مودل 13 Moien Abadi
شنبه، 27 ژانویه 2018، 3:39
درخواست نظر برای واژه‌های admin و manager 1 Moien Abadi
یکشنبه، 17 سپتامبر 2017، 7:58
ترجمه فارسی مودل و تم 1 Shamim Rezaie
چهارشنبه، 17 اوت 2016، 10:39
فارسی نمودن مودل 1 Pourya Moghadam
شنبه، 12 دسامبر 2015، 10:49
فودل یا همان موذل فارسی 8 Ara Are
دوشنبه، 10 نوامبر 2014، 4:17
تهیه نسخه فارسی مودل 1 Ara Are
دوشنبه، 10 نوامبر 2014، 4:14
فارسی کردن برخی لغات انگلیسی 2 Shamim Rezaie
دوشنبه، 8 سپتامبر 2014، 12:08
فارسي كردن 10 vahid javani
یکشنبه، 29 ژوئن 2014، 12:58
ترجمه فایل admin/roles/manage.php 8 Shamim Rezaie
دوشنبه، 7 دسامبر 2009، 9:13
ترجمه فایل admin/roles/manage.php 1 Shamim Rezaie
شنبه، 5 دسامبر 2009، 5:22
ترجمه کلمات 1 saeedeh
سه‌شنبه، 13 اكتبر 2009، 1:30