ترجمه فارسی

همانگونه که مستحضرید، برخی از قسمت‌های مودل هنوز به فارسی ترجمه نشده است. در صورتیکه متن خاصی به عنوان پیشنهاد برای قسمت‌های ترجمه نشده دارید و یا اگر معادل فارسی بهتری برای متون ترجمه شده‌ی مودل می‌شناسید، می‌توانید نظر خود را در این تالار مطرح کنید.
List of discussions. Showing 14 of 14 discussions
وضعیت مباحثه شروع‌کنندهٔ مباحثه آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس atefeh gilak
atefeh gilak
21 مه 2020
عکس atefeh gilak
atefeh gilak
0
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
18 اكتبر 2018
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
0
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
19 فوریه 2018
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
2
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
3 ژوئیه 2009
13
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
10 ژانویه 2017
1
عکس saadat rahimi
saadat rahimi
25 مه 2015
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس اتابک جم
اتابک جم
15 اكتبر 2015
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
1
عکس ali biag
ali biag
30 ژوئن 2009
8
عکس vu.whc.ir -
vu.whc.ir -
19 مارس 2011
1
عکس Alireza Z.I
Alireza Z.I
5 سپتامبر 2014
2
عکس navid hosseinkhani
navid hosseinkhani
29 سپتامبر 2010
عکس vahid javani
vahid javani
10
عکس zheela pourkalbasi
zheela pourkalbasi
4 دسامبر 2009
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
8
عکس zheela pourkalbasi
zheela pourkalbasi
4 دسامبر 2009
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
11 اكتبر 2009
1