Материали, софтуер и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове

Всички Форуми Това е форум за материали, софтуерни приложения и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове в Moodle и останалите среди за електронно обучение (СеО)

Целта с която е създаден този курс в Moodle и в частност "Форумът за материали, инструменти и методики при ..." на този проект е да се създаде стабилна и поддържана среда с информация в нея за всякакви български образователни разработки, които да бъдат разпространени сред по-голям брой от хора. Идеята е разработчиците на образователен софтуер с отворен код (и безплатен) да успеят да го популяризират сред българските и европейските институции, в частност българските училища, университети, колежи и библиотеки, които се нуждаят от подобен тип софтуерни проекти но стават жертна на комерсиални интереси и болни научни амбиции.

Добре известен факт по света е, че България имат традиции в използване на модерните компютърни образователни технологии за педагогически цели, още от самото им създаване. Затова не е чудно, че днес те са изключително популярни сред младежите у нас. Те ги използват в образованието си, при развлечения, за комуникиране, споделяне на идеи и кандидатстване в учебни заведения и мн. др.

Българските училища и университети отдавна работят в областта на приложението на модерните образователни технологии. Благодарение на програми, като i-Class на МТС или недовършената и замразена програмата за електронни учебници на МОН (все още в начален етап), с всеки изминал ден виртуалните образователни програми навлизат все повече в процеса на обучение. Надежда дава факта, че електронните учебници на МОМН няма да са първата, нито единствена стъпка, към електронно обучение, която се прави у нас. Тя не се изразява и в многобройните речници и образователни програми, пуснати от българските ИТ фирми (PhotonSoft и др.). Комерсиалните среди като разработката на Русенски Университет "Ангел Кънчев" - e-Learning Shellса недостъпни (платени и с неизвестна посещаемост), и се предлагат като някаква панацея дори и за електронни библиотеки при положение, ча са създадени като среди за електронно обучение (СеО). В голяма част модерните технологии в образованието са повече плод на научни изследвания у нас и в много редки случаи излизат извън стените на университетите. Такъв е случаят например с разработките на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - PeU 1.0/2.0 и BEST. Авангардните разработки за кото навсякъде се тръби в България по медиите никога не достигат до достъпен (безплатен) ДЪЛГОТРАЕН практичен резултат с необратими приноси в българското образование!

Може би, като първи практически стъпки могат да се приемат различните образователни презентации, направени от преподаватели в училищата, които първи са имали шанса да се сдобият с компютърен кабинет в края на 90те. Но тази идея днес е развита до още по-голяма степен и то от не кой друг, а от самите ученици и студенти. Така още преди новите електронни учебници да имат дори "обложка", в интернет могат да се намерят програми, подпомогащи обучението по почти всички предмети. И те не са безизвестни, а са пособия, които вече се ползват от учителите, имащи възможност.

Моля пишете на Кирилица


ОбсъжданеЗапочнато отМненияПоследно мнение
CSS Самоучител 0 Daniel Denev
Електронен сборник Pascal и C++ 0 Daniel Denev
Електронно училище на ПМГ "Акад. С. П. Корольов" - гр. Благоевград 0 Daniel Denev
Електронно обучение по английски език 0 Daniel Denev
Миниатлас по Цитология 0 Daniel Denev
NOMTAX 0 Daniel Denev
Компютърна енциклопедия 0 Daniel Denev
Електронна Екологична Енциклопедия 0 Daniel Denev
ИНФИ 9.0 0 Daniel Denev
ВоДа 0 Daniel Denev
Безопасност на движението по пътищата 0 Daniel Denev
3Dcomp 0 Daniel Denev
Гетика 0 Daniel Denev
Апостола 0 Daniel Denev
Динозаврите 0 Daniel Denev
History 0 Daniel Denev
WaveScout 4D 1.0 0 Daniel Denev
Забавна математика 0 Daniel Denev
N-ъгълник 0 Daniel Denev
Графиките на Марто 0 Daniel Denev
Axis 0 Daniel Denev
Виртуална Химична Лаборатория 0 Daniel Denev
Светът на органичната химия 0 Daniel Denev
Диплом Х 0 Daniel Denev
Автоматизирано планиране на учебният процес 1.0 0 Daniel Denev
Система за управление на студентски записи 0.9.1 0 Daniel Denev
Оценки 0.9.1 0 Daniel Denev
Град "Винс" 0 Daniel Denev
Пътешествие в Европа 0 Daniel Denev
Симулации по Физика 0 Daniel Denev
Симулации по Електротехника 0 Daniel Denev
Програма "Лещи" 0 Daniel Denev
Постоянен електричен ток в металите 0 Daniel Denev
Двигатели с вътрешно горене 0 Daniel Denev
Електромагнитна индукция 2.5 0 Daniel Denev
Интерференция 0 Daniel Denev
Електронно помагало по физика 0 Daniel Denev
Форум за материали, инструменти и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове в Moodle и други среди 0 Daniel Denev