Материали, софтуер и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове

Всички Форуми Това е форум за материали, софтуерни приложения и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове в Moodle и останалите среди за електронно обучение (СеО)

Целта с която е създаден този курс в Moodle и в частност "Форумът за материали, инструменти и методики при ..." на този проект е да се създаде стабилна и поддържана среда с информация в нея за всякакви български образователни разработки, които да бъдат разпространени сред по-голям брой от хора. Идеята е разработчиците на образователен софтуер с отворен код (и безплатен) да успеят да го популяризират сред българските и европейските институции, в частност българските училища, университети, колежи и библиотеки, които се нуждаят от подобен тип софтуерни проекти но стават жертна на комерсиални интереси и болни научни амбиции.

Добре известен факт по света е, че България имат традиции в използване на модерните компютърни образователни технологии за педагогически цели, още от самото им създаване. Затова не е чудно, че днес те са изключително популярни сред младежите у нас. Те ги използват в образованието си, при развлечения, за комуникиране, споделяне на идеи и кандидатстване в учебни заведения и мн. др.

Българските училища и университети отдавна работят в областта на приложението на модерните образователни технологии. Благодарение на програми, като i-Class на МТС или недовършената и замразена програмата за електронни учебници на МОН (все още в начален етап), с всеки изминал ден виртуалните образователни програми навлизат все повече в процеса на обучение. Надежда дава факта, че електронните учебници на МОМН няма да са първата, нито единствена стъпка, към електронно обучение, която се прави у нас. Тя не се изразява и в многобройните речници и образователни програми, пуснати от българските ИТ фирми (PhotonSoft и др.). Комерсиалните среди като разработката на Русенски Университет "Ангел Кънчев" - e-Learning Shellса недостъпни (платени и с неизвестна посещаемост), и се предлагат като някаква панацея дори и за електронни библиотеки при положение, ча са създадени като среди за електронно обучение (СеО). В голяма част модерните технологии в образованието са повече плод на научни изследвания у нас и в много редки случаи излизат извън стените на университетите. Такъв е случаят например с разработките на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - PeU 1.0/2.0 и BEST. Авангардните разработки за кото навсякъде се тръби в България по медиите никога не достигат до достъпен (безплатен) ДЪЛГОТРАЕН практичен резултат с необратими приноси в българското образование!

Може би, като първи практически стъпки могат да се приемат различните образователни презентации, направени от преподаватели в училищата, които първи са имали шанса да се сдобият с компютърен кабинет в края на 90те. Но тази идея днес е развита до още по-голяма степен и то от не кой друг, а от самите ученици и студенти. Така още преди новите електронни учебници да имат дори "обложка", в интернет могат да се намерят програми, подпомогащи обучението по почти всички предмети. И те не са безизвестни, а са пособия, които вече се ползват от учителите, имащи възможност.

Моля пишете на Кирилица

Showing 38 of 138 discussions
  Обсъждане Започнато от Мнения Последно мнение Създадено  
CSS Самоучител
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 22:39
Електронен сборник Pascal и C++
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 22:33
Електронно училище на ПМГ "Акад. С. П. Корольов" - гр. Благоевград
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 22:27
Електронно обучение по английски език
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 22:17
Миниатлас по Цитология
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 22:04
NOMTAX
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 20:59
Компютърна енциклопедия
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 20:53
Електронна Екологична Енциклопедия
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 20:42
ИНФИ 9.0
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 20:30
ВоДа
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 20:19
Безопасност на движението по пътищата
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 20:13
3Dcomp
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:54
Гетика
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:49
Апостола
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:43
Динозаврите
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:36
History
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:32
WaveScout 4D 1.0
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:27
Забавна математика
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:17
N-ъгълник
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:13
Графиките на Марто
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:07
Axis
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 19:02
Виртуална Химична Лаборатория
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 18:55
Светът на органичната химия
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 18:49
Диплом Х
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 18:41
Автоматизирано планиране на учебният процес 1.0
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 18:08
Система за управление на студентски записи 0.9.1
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 17:49
Оценки 0.9.1
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 17:42
Град "Винс"
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 17:32
Пътешествие в Европа
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 17:27
Симулации по Физика
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 17:16
Симулации по Електротехника
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 17:11
Програма "Лещи"
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 17:06
Постоянен електричен ток в металите
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 17:01
Двигатели с вътрешно горене
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 16:57
Електромагнитна индукция 2.5
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 16:52
Интерференция
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 16:45
Електронно помагало по физика
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 22 юли 2009, 16:33
Форум за материали, инструменти и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове в Moodle и други среди
Снимка на Daniel Denev Daniel Denev
0 ср, 15 юли 2009, 17:45