ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

อยกทราบวิธีการใช้ฐานข้อมูลภายนอกในการอนุมัติสมาชิกครับ