ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

สร้างกระดานเสวนา แบบเปิดอิสระใน Moodle กำหนดอย่างไร