ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ปัญหาเรื่องคะแนนแบบทดสอบ คะแนนเกินกว่าที่กำหนดไว้ค่ะ