ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

รบกวนอาจารย์ ช่วยแปลความหมายคำสั่งค่ะ