ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

อยากรู้วิธีปรับให้ Authenticated user ให้สามารถให้ rate กระดานสนทนาได้ครับ