ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

วิธีตอบรับการลงทะเบียนแบบไม่ผ่านอีเมล์ ทำอย่างไรครับ