ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

อยากทราบวิธีการอับเกรด moodle 1.2 เป็น 1.9