ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

ปัญหาของการใช้ moodle 1.9.3

 
รูปภาพของเพ็ญนภา ดลเกียรติกุล
ปัญหาของการใช้ moodle 1.9.3
 

มีปัญหาเรื่องของการอัปโหลดไฟล์ข้อสอบ GIFT แต่ข้อความที่เป็นภาษาไทยไม่สามารถแสดงได้ทำยังไงดีค่ะ

รูปภาพของsarawut sutheerawong
ตอบ: ปัญหาของการใช้ moodle 1.9.3
 

ในช่อง Encoding

ให้บันทึกเป็น UTF-8