Допълнения към превода, за добавяне в CVS (DB for Translators)

. Изпращайте вашите дополнения към превода на Moodle във вид на текстови файлове от папката bg_utf8_local, зададени във вграденият редактор за превод в Moodle. За опростяване на проверката и съгласуване на усилията, желателно е да изпращате файловете един по един, според темпа с който се извършва превода. Също така, ако желаете да качите множество файлове от превода едновременно, архивирайте ги в един единствен zip архив.

.Моля, изучете правилата за работа по превода, а също така прочетете и речника с официалната телминология използвана в Moodle. Този речник се намира в раздел речници на настоящия курс и е задължително предусловие за коректната работа по превода. Препоръчваме този речник.

.След качването на превода, записът ще бъде прегледан и евентуално одобрен от фасилитатора и същият ще назначи някой от редакторите работещи съвместно с него за отговорен по качването му в официалното хранилище CVS за добавяне в официалната версия на превода.

Форум по превод на Moodle (Moodle Translation Forum)
Изтегляне на превода на en_utf8 за Moodle 1.8.9+ в zip
Изтегляне на превода на Moodle 1.8.9+ в ZIP - DOWNLOAD bg_utf8 file
Изтегляне на базата данни за преводачи (Download this database...)

Преглед на българският превод в CVS (Review of the Moodle Bulgarian lang-transl into CVS)        
 
Име на скрипта *.php: script_name
Превод за версия: transl_for_version
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): script_size
Брой редове: line_number
Брой преведени редове: nr_transld_lines
Описание на превода: transl_descr
Автор: author
Организация за която е извършен превода: organization
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): base_transl_updt
Дата на създаване на допълнението към превода: in_addn_to_transl
Съответствие с официалната терминология: correspondence_confirmation
Файл с превод: file_with_transl
Отговорен за добавянето в CVS*: accountable_for_cvs_upl
Проверка за съответствие с официалната терминология**: correspondence_check
Добавено в CVS **: added_into_cvs
Име на автора:
Фамилия на автора:

Име на скрипта *.php: moodle.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 125.6KB
Брой редове: 1568
Брой преведени редове: 1560
Описание на превода: Описание
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 2 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 2 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология: Потвърждавам
Отговорен за добавянето в CVS: Даниел Денев
Проверка за съответствие с официалната терминология: Съответства
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: access.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 1.6Kb
Брой редове: 27 реда
Брой преведени редове: 27 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS: Даниел Денев
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: access_control.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 4.8KB
Брой редове: 68 реда
Брой преведени редове: 17 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS: Даниел Денев
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: activitynames.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 232 байта
Брой редове: 2 реда
Брой преведени редове: 2 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS:
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: admin.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 71.2KB
Брой редове: 604 реда
Брой преведени редове: 63 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS:
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: algebra.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 159 байта
Брой редове: 2 реда
Брой преведени редове: 2 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS: Даниел Денев
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: alias.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 365 байта
Брой редове: 6 реда
Брой преведени редове: 6 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS: Даниел Денев
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: appointment.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 3.4Kb
Брой редове: 45 реда
Брой преведени редове: 45 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS: Даниел Денев
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: assignment.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 8.3KB
Брой редове: 126 реда
Брой преведени редове: 25 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS: Даниел Денев
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още:

Име на скрипта *.php: attendance.php
Превод за версия: Moodle 1.8.9+
Размер на скрипта (напр. 10.2KB): 6KB
Брой редове: 70 реда
Брой преведени редове: 70 преведени
Описание на превода:
Автор: Daniel Denev
Организация за която е извършен превода: PhotonSoft
Дата на обновяване на базовият превод (на база на който се е създало допълнението): 4 февруари 2010
Дата на създаване на допълнението към превода: 4 февруари 2010
Съответствие с официалната терминология:
Отговорен за добавянето в CVS:
Проверка за съответствие с официалната терминология:
Добавено в CVS:
Виж още: