Хранилище на дигитални ресурси (файлове) разработени от студенти


Хранилище на дигитални ресурси (файлове) разработени от студенти

Student File Storage Database
(Изтегляне на готовият пресет)

Това е виртуално пространство за публикуване на дигитални ресурси (файлове) от студентите в процеса на тяхната работа по проектите свързани с форумите на MoodleBG

  1. Зъздайте инстанция на модула за бази данни, което ще позволи на преподаватели и ученици (студенти) да качват дигитални ресурси (файлове).
  2. Създайте поле за дата в базата от данни, а също така и полета за за име на автора (студента), текстова област за бележки и поле за коментари по качваните файлове.
  3. Създайте множество полета за едновременно качване на групи от файлове.
  4. Придайте стил (елементи на дизайн) на пресета (набора готови настройки, шаблона)
  5. Ето! Имаме си вече хранилище за споделени от студентите дидактически ресурси (помагала)

Filestorage


This is a place for students to post files they are working on in the one of the MoodleBG forums

  1. Created an instance of the (database) mod that allows teachers and students to upload.
  2. Created a date field, a student name field and a text area field for comments about the files.
  3. Created multiple fields for file uploads.
  4. Tweaked the templates a tiny bit.
  5. Viola! Instant file repository.

Using Moodle, 2nd Ed. suggests making the database require approval of the entries. If the teacher doesn't approve the entries, they stay there but they are visible only to the student who posted them and to the teacher.