Дигитални ресурси по Български език и Литература


Дигитални ресурси по Български език и Литература

File Storage Database on Bulgarian Language and Literature
(Изтегляне на готовият пресет)

Това е виртуално пространство за публикуване на дигитални ресурси по Български език и Литература от студентите и учениците в процеса на тяхната работа в средата на Moodle

  1. Зъздайте инстанция на модула за бази данни, което ще позволи на преподаватели и ученици (студенти) да качват дигитални ресурси (файлове).
  2. Създайте поле за дата в базата от данни, а също така и полета за за име на автора (студента), текстова област за бележки и поле за коментари по качваните файлове.
  3. Създайте множество полета за едновременно качване на групи от файлове.
  4. Придайте стил (елементи на дизайн) на пресета (набора готови настройки, шаблона)
  5. Ето! Имаме си вече хранилище за споделени от учениците и учителите дидактически ресурси (помагала) по Литература

Filestorage


This is a place for students to post files they are working on in the one of the MoodleBG forums

  1. Created an instance of the (database) mod that allows teachers and students to upload.
  2. Created a date field, a student name field and a text area field for comments about the files.
  3. Created multiple fields for file uploads.
  4. Tweaked the templates a tiny bit.
  5. Viola! Instant file repository.

Using Moodle, 2nd Ed. suggests making the database require approval of the entries. If the teacher doesn't approve the entries, they stay there but they are visible only to the student who posted them and to the teacher.
        
 
Качване на файл: File Upload
Студентски номер: Student Number
Име на автора:
Фамилия на автора:

. Тази база от данни (изтегляне) ще ви даде възможност да съхранявате дигитални дидактически ресурси (файлове) докато работите в клас. Само Вие и преподавателят Ви може да виждате тези дигитални ресурси (файлове). Ако влезете в Moodle от къщи или от библиотеката, те ще бъдат достъпни за вас.

. Когато тези дигитални ресурси бъдат завършени и изпратени на сървъра съгласно изискванията по проекта Ви, изтрийте тези записи, за да се пести място на сървъра.


. This database will allow you to save files you are working on for the class. Only you and the teacher can see these files. If you login to Moodle at home or the library, they will be available to you.

. When you have completed and submitted your file/project, please delete these entries so that server space is saved.

Дата:   20 ноември 2009
Име студент:   Снежина Велчева(Гилева)
Студ. номер:   1234567
Университет:   Софийски университет "Св. Климент Охридски" Sofia University "St. Kliment Ohridski "
Бележки:  
Дипломна работа:
"Среди за електронно обучение" - Снежина Велчева (Гилева)

Части: 1, 2 и 3
Виж записа:  

Дата:   26 декември 2009
Име студент:   Ангел Малинов
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   Помагало по литература за изпита след 7. клас

ХРИСТО БОТЕВ - ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ

Поезията на Ботев е особен феномен в българската култура. Поетът живее и твори във време, когато създаването на литературната творба е нещо повече от литература – то е висока обществена мисия, то е духовно строителство. Самият Ботев е една комплексна и универсална ренесансова личност. Житейският и творческият му път далеч надхвърлят мащабите на времето, в което живее, и хвърлят духовни мостове към бъдещето. Поет, публицист и революционен деец, гений подобно на своя съвременник Васил Левски, Ботев е българска вселена, български космос.

прочети още ...


Виж записа:  

Дата:   27 декември 2009
Име студент:   Помагало по литература за изпита след 7. клас (Ангел Малинов)
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   Теми литература 7 клас - Христо Ботев - "На прощаване"

ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

ПРБЛЕМЕН АНАЛИЗ

1. Изповедната същност на творбата

2. Връзката с фолклора

3. Обръщението към майката – сюжетоорганизиращо встъпление на поемата

4. Преминаването на Дунава

5. Образът на родината в стихотворението

6. Причините за избрания път

7. Картината на вероятната гибел

8. Картината на победното завръщане

9. Повторното прощаване с майката и либето

10. Финалът на стихотворението
Виж записа:  

Дата:   27 декември 2009
Име студент:   Помагало по литература за изпита след 7. клас (Ангел Малинов
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

АНАЛИЗ
Виж записа:  

Дата:   27 декември 2009
Име студент:   Помагало по литература за изпита след 7. клас (Ангел Малинов)
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

МОТИВИТЕ ЗА ЖИТЕЙСКИЯ ИЗБОР НА БУНТОВНИКА

(ПЛАН-НАСОКИ ЗА СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ)
Виж записа:  

Дата:   28 декември 2009
Име студент:   Помагало по литература за изпита след 7. клас (Ангел Малинов
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

ВЕЛИЧИЕ НА ПОДВИГА И СМЪРТТА В ИМЕТО НА СВОБОДАТА
Виж записа:  

Дата:   28 декември 2009
Име студент:   Помагало по литература за изпита след 7. клас (Ангел Малинов)
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

САМОЖЕРТВАТА ЗА ОТЕЧЕСТВОТО
Виж записа:  

Дата:   28 декември 2009
Име студент:   Помагало по литература за изпита след 7. клас (Ангел Малинов)
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

ОБИЧТА НА ГЕРОЯ КЪМ РОДНИЯ СВЯТ И НЕГОВИТЕ ЦЕННОСТИ
Виж записа:  

Дата:   28 декември 2009
Име студент:   Помагало по литература за изпита след 7. клас (Ангел Малинов)
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

ДРАМАТИЗМЪТ В ОБРАЗА НА МАЙКАТА
Виж записа:  

Дата:   28 декември 2009
Име студент:   Помагало по литература за изпита след 7. клас (Ангел Малинов)
Студ. номер:  
Университет:  
Бележки:   ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

СВЕТОВЕТЕ НА МАЙКАТА И СИНА В ПОЕМАТА
Виж записа:  

Запомнете, че това виртуално пространство е запазено само за работа от вашият клас. Моля, използвайте го като професионалисти.

Remember this space is only for work for this class. Please be professional about your use.