База данни за безплатни речници за Moodle- Glossary Exchange

База данни за безплатни речници за Moodle- Glossary Exchange.

. Създаването на това ОТВОРЕНО хранилище (репозитори, Glossary Exchange) за споделяне, обмен и оптимизиране на електронни речници, образователни каталози и е-енциклопедии за Moodle е плод на нашето дълбоко убеждение, че достъпът до обучение, нови технологии, нови идеи и качествена информация - ТРЯБВА ДА Е СВОБОДЕН И БЕЗПЛАТЕН!

Shared course content


        
 
Автор:: Автор
Название:: Название
Тип:: Тип
Описание:: Описание
Хиперлинк:: Хиперлинк
Изтегляне:: Изтегляне
Файл:: Файл
Екран:: Екран
Дата:: Дата
##edit## ##approve##


Автор:: Даниел Денев
Название:: Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет Речник
Тип:: IT речник
Описание:: Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет Речник
Хиперлинк:: http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=7453
Изтегляне:: http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=7455
Файл:: Архив (ZIP) IT_Dictionary
Дата:: 4 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Даниел Денев
Название:: Официална терминология на Moodle (The official Moodle terminology glossary)
Тип:: Терминологичен речник - Glossary
Описание::

Речник на общите термини, използвани при разработването на електронни учебни курсове в Moodle.

The official Moodle terminology glossary

Хиперлинк:: http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=3591
Изтегляне::
Файл:: Архив (ZIP) The official Moodle terminology glossary
Дата:: 15 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Daniel Denev
Название:: Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary
Тип:: Glossary
Описание:: Този речник разглежда Средите за електронно Обучение (VLE)
Хиперлинк:: http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=7534&mode=letter&hook=ALL&sortkey=CREATION&sortorder=asc&fullsearch=0&page=1
Изтегляне::
Файл:: Архив (ZIP) eLearning_VLE_Glossary
Дата:: 19 ноември 2009
Виж още...

Автор:: Daniel Denev
Название:: Речник от тип "Често Задавани Въпроси" (ЧЗВ или FAQ = Frequently Asked Questions)
Тип:: Frequently Asked Questions Glossary
Описание::

Речник от тип "Често Задавани Въпроси" (ЧЗВ или FAQ = Frequently Asked Questions)

В тази секция сa представени някои от най-често задаваните въпроси (Frequently Asked Questions) относно дистанционното обучение и техни отговори.

Хиперлинк:: http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=7458
Изтегляне::
Файл:: Архив (ZIP) Frequently Asked Questions
Дата:: 19 ноември 2009
Виж още...

Автор:: Daniel Denev
Название:: * Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)
Тип:: eLearning Standards Glossary
Описание::
. Паралелно с развитието на Средите за Виртуално Обучение (СВО) се налага разработката на стандарти и спецификации като средство за стандартизация на електронните учебни ресурси. Първоначалната разработка на стандартите (СтеО) , наречена спецификация, представлява съвкупност от основни правила и принципи. В резултат на множество изследвания и опити акредитирани организации признават тези спецификации за международни стандарти.

. СтеО дефинират съгласувана информация (съдържание), с която могат да работят както системите за управление на обучението, така и други разработчици на тази информация, оформена чрез съответните стандарти.

СтеО трябва да удовлетворяват следните изисквания [ SCORM Ow ]:
  • достъпност – осигуряване на достъп до учебните ресурси с учебна цел от отдалечено местоположение, за да бъдат доставяни до различни други местоположения;
  • многофункционалност – описание на учебните компоненти в една насока с един набор от команди и използване в друга насока с друг набор от команди;
  • стабилност – устойчивост на учебния ресурс на технологическите промени, без да се конструира, конфигурира и кодира отново;
  • многократно използване – обединение на учебни компоненти в много приложения и контексти.

По-важните организации и техните актуални участия в развитието на СтеО са:


AICC, IMS Global Consortium, ADL, IEEE и ARIADNE.

. Би могло да се каже, че повечето от системите завиртуално обучение са разработени на базата на един единствен стандарт, катотова не означава, че те осигуряват преносимост на учебните ресурси. Прилагането на стандартите в СВО осигурява добра структурана описание на дигиталното дидактическо съдържание, на виртуалните курсове и участниците втях, както и на дизайна на електронните образователни системи. Преносимостта наданни между различни СВО до голяма степен се определя и зависи от спазването на конкретни СтеО. За съжаление, в повечето практически разработки, СтеО не намират своето място. Основните причини са свързани с големия брой на СтеО и множеството категории, характеристики и параметри, които трябва да бъдат удовлетворени от СВО. От друга страна, по-пълното и стриктното спазване на СтеО оскъпява разработването на дадена СВО, при това – без гаранция за успех и осигуряване на преносимостта на учебнитер есурси в друга СВО. Ето защо, при изграждането на СВО все по-актуално става решаването на въпроса за преносимостта на дигиталното дидактическо съдържание.

Хиперлинк:: http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=7594
Изтегляне::
Файл:: Архив (ZIP) eLearning_Standards
Дата:: 19 ноември 2009
Виж още...

Автор:: Daniel Denev
Название:: ISO Речник на 6 езика / Download the ISO Vocabulary on 6 languages
Тип:: ISO Vocabulary (It is NOT in moodle format)
Описание::

ISO Речник на 6 езика / Download the ISO Vocabulary on 6 languages


Речник на 6 езика- Термините и определенията на ISO / Vocabulary on 6 languages ISO terms and definitions are included in this dictionary

Хиперлинк:: http://moodle.org/file.php/43/ITDictionary/index800.htm
Изтегляне:: http://moodle.org/file.php/43/IT_Multilang_Dictionary_Download/ITDict.zip
Файл::
Дата:: 19 ноември 2009
Виж още...

Автор:: Daniel Denev
Название:: Електронен Образователен Каталог (Educational Catalogue)
Тип:: Educational Catalogue
Описание::

Университети и Вузове
(EDUCATIONAL eCATALOGUE)

Университети, Вузове, Образование, Кандидат-Студенти
Предоставяме Ви информация за университетите, висши учебни заведения и вузовете в България. Информация за кандидат студенти семестриални такси, специалности и факултети, връзки и контакти (адресите и телефоните са посочени) с желания от Вас университет, сортирани по градове. Образователният каталог се обновява! Ако имате Moodle среда във вашата образователна институция, просто го изтеглете и импортирайте (вмъкнете). Така ставате част от нещо много по-голямо - ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА MOODLE ОБЩНОСТ

Това което прави този електронен каталог различен от останалите е възможността той да бъде споделян между Moodle платформите, в него удобно може да се търси, и не забравяйте- той може да бъде разпечатан директно!

Изтегляне на архив: "Акредитирани висши учебни заведения в Република България (към 02 октомври 2009 г.)" - стартов файл в .html

Хиперлинк:: http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=7607
Изтегляне::
Файл:: Архив (ZIP) EDUCATIONAL_CATALOGUE.zip
Дата:: 19 ноември 2009
Виж още...