Section outline

  • Името Wiкi идва от Wikipedia, популярната онлайн енциклопедия, и позволява документите да се създават и редактират от самите потребители с използването на прост маркиращ език като редакторът е вграден в самия браузър. "Wiкi wiкi" означава "бърз" на хавайски и това отразява скоростта на създаване и обновяване на страниците с помощта на технологията wiki. Обикновено няма предварителен преглед преди да се приемат промените, направени от потребителите, но старите версии се пазят и винаги могат да бъдат възстановени от архива. Всеки, който има достъп до страницата може да прави промени по нея.