Section outline

  • Мoдyлът "Работилница" наричан още "Практикум" (Wоrкshоp) е учебна дейност в Mооdlе, която позволява оценка на даден проект от участниците в курса. Идеята е проектът да бъде създаден от някои от учениците и да се даде на другите възможност да дадат своето мнение по него, но проектът може да бъде зададен и от учителя. Мoдyлът "Практикум" е подобен на модулът "Задания" но с големи количества параметри. •Позволява на всички да оценяват документи и самите себе си. Учителят може да управлява скалата за оценяване, както и самите документи. •Поддържа широк диапазон от скали за оценяване. •Учителят може да предложи прости документи на обучаемите, за да се упражнят в поставянето на оценки. •Много гъвкав с много параметри. •Осигурява работа над едно задание от множество обучаеми, като преподавателят може да определя оценката и да следи свършената работа; •Поддържа няколко различни типа на оценяване; •Позволява на преподавателя да предостави примерни решения; •Изключително гъвкав модул с множество опции.